:: Biografie

 BENJAMIN FELIKSDAL

:: Website 
www.benjaminfeliksdal.com

 

Benjamin Feliksdal werd geboren op 22 januari 1940 in Den Helder, Nederland. 

Benjamin was in zestiger jaren van de vorige eeuw een bekende Nederlandse balletdanser, van Surinaamse afkomst. Hij werd als danser in 1960 gecontracteerd door Het Nederlands Ballet  van artistiek leidster Sonia Gaskell in Den Haag. Vervolgens werd Benjamin na een nieuwe auditieronde bij het ontstaan van het nieuwe Nationale Ballet in 1961 opnieuw aangesteld. Hij danste als solist afwisselend in moderne en klassieke stukken o.a. van Rudi van Dantzig, Balanchine, Massine, Bejart, Belski en Kurt Jooss. In het seizoen 1971/1972 verliet Benjamin Het Nationaal Ballet om op een later tijdstip een eigen school 1974 /1975 voor jazzballet te starten. 

Balletpedagoog Feliksdal groeide uit tot danspionier op het gebied van de moderne jazzdans en tapdans in Nederland en in de voormalige oostblok landen o.a. Oost-Duitsland, Sovjet Union, Bulgaria en in verscheidene West-Europesche landen.

Begin dit jaar kreeg Benjamin een uitnodiging om jury lid te zijn bij een Internationale Ballet Competitie in Varna (Bulgarije) in juli 2010. Verder gaf hij op de parallel lopende 'Summer Ballet Academy' Theatrical Jazz Dance Techniek. Vervolgens kreeg hij kort daarna een uitnodiging van de Seoul International Ballet Festival om een lezing te geven in hun internationale dans forum 20 tot 28 augustus 2010. Alles is perfect verlopen! Het een en ander is op het WEB terug te vinden.www.varna-ibc.org of www.magicalaction.com of www.urbandance-jazzdans.nl 

BENJAMIN’S MODERN JAZZ DANCE CENTER Na het afsluiten van z'n succesvolle klassieke balletcarrière bij Het Nationale Ballet en bij Het Koninglijke Ballet van Vlaanderen, begon Feliksdal zich in 1973 intensief te concentreren op een interesse die hij al sinds z'n opleiding kende, namelijk het jazz-ballet en de modern jazz en tapdans.Nadat hij al geruime tijd als jazzdans-pedagoog werkzaam was geweest bij Het Ballet van Vlaanderen en bij diverse Nederlandse dansacademies, vertrok hij in juni 1973 naar de Verenigde Staten om zich daar uitvoerig op de hoogte te stellen van de vele ontwikkelingen op het gebied van de moderne jazzdans, tapdans, musical en theaterproducties. Teruggekeerd in Nederland stichtte Benjamin Feliksdal in september 1974 Benjamin's Modern Jazz Dance Center te Amsterdam: een nieuw Nederlands danscentrum dat naar het Amerikaans voorbeeld werd gemodelleerd en zo een nieuwe benadering van dansopleiding  voorstond. In de opleiding werd geprobeerd de samenhang en wisselwerking tussen alle vakken zoveel mogelijk vorm te geven Zo vormde de workshop-training een belangrijk onderdeel van de opleiding:in een workshop werd een choreografie ingestudeerd en er kwamen ook de aspecten van de presentatie aan de orde: décor, belichting, muziek, kostuums etc. Uit de leerlingen van de professionele opleiding werd de Theater Dance Workshop samengesteld. Zo werd jaarlijks deelgenomen aan choreografie manifestaties waar choreografisch werk van gastchoreografen en eigen werk door de workshop werd uitgevoerd.Ook werden regelmatig demonstratievoorstellingen gegeven op middelbare scholen, in kleine theaters en bij andere manifestaties.

STICHTING EUROPEAN SCCHOOL OF JAZZ DANCE De European School of Jazz Dance was een particuliere dansvakopleiding, een professionele afdeling voortgekomen uit Benjamin's Modern Jazz Dance Center, dat eind 1974 werd gesticht door Benjamin Feliksdal. De school bood een specialisatie tot jazz- en tapdanser/docent en vormde zo in deze specifieke periode een nieuwe richting binnen de Nederlandse dansvakopleidingen. Er werd uitgegaan van de Modern Jazz en Tap dance Technique, die sinds 1974 door Feliksdal werd ontwikkeld. De opleiding richtte zich tevens op theatervorming en coaching d.m.v. intensieve doceer en uitvoeringsstages, met als doel een soepele aansluiting op de beroepspraktijk. Ook werden er regelmatig Nederlandse en Amerikaanse gastdocenten uitgenodigd om in Amsterdam les te komen geven.

THEATER DANCE WORKSHOP In december 1975 werd  de Theater Dance Workshop (Company) geformeerd.Hiermee werd een belangrijke stap gezet in de richting zoals die bij de stichting van de opleiding voor ogen stond: een opleiding in de jazz en tapdans  met een daaraan gekoppelde Dance Workshop (Company) gemodelleerd naar de succesvolle Amerikaanse danspraktijk.Het voordeel van een koppeling tussen een opleiding en een uit voerende groep is dat er een wisselwerking tot stand kwam tussen praktische ervaringen, opzet en niveau van de opleiding.De kwaliteit van de opleiding zal door de prestaties van de groep toetsbaar worden, terwijl het voor de studenten van de school mogelijk werd jazz dance binnen een professionele setting te beoefenen. Continuïteit en Organisatie: de stichting verzorgde jarenlang de dagelijkse training en repetities van een groeiend aantal dansers.  In januari 1984 werd de stichting erkent als werkproject ('behoud van uitkering"),hetgeen ertoe heeft geleid dat meer afgestudeerde dansers tot de groep konden worden toegelaten.Sindsdien kon de Theater Dance Workshop een drietal programma's ontwikkelen die stuk voor stuk in een duidelijke behoefte voorzag. zo werd als eerste productie een educatief schoolprogramma over de Jazz & Tapdans ontwikkeld. Dit programma werd opgebouwd uit Kennismakingslessen en een "Lecture-demonstration". In samenwerking met verschillende instellingen voor kunstzinnige vorming werd dit programma met veel succes op verschillende plaatsen in Nederland uitgevoerd. De tweede productie van de Theater Dance Workshop "New Yorick", het eerste theaterprogramma van de groep ging in december 1984 in première.Het programma werd ontwikkeld op basis van een selectie van het reeds bestaande repertoire van de groep aangevuld met het dansstuk "Plaza". De reacties op dat programma, m.n. van het publiek en de theaterdirecties, waren uiterst  bemoedigend en enthousiast.

STICHTING MUSICAL 1980-1986 'Stichting Musical 1986' geïnitieerd door Feliksdal was een uniek project gericht op de voorbereiding, het ontwerp en de uiteindelijke productie van een Nederlandse  "Dansmusical". Als inspiratiebron voor deze musicalproductie fungeerde de musicaltraditie van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De dynamiek van muziek, zang en dans stond hierin centraal. Feliksdal verwachtte een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en het uitdragen van de Nederlandse dans, musical en theatercultuur. Verder stelde de stichting zich ten doel, een op aanleg geselecteerde groep van rond de twintig jongeren, in bij voorkeur multiraciale samenstelling een gratis opleiding te bieden tot breed-geschoolde musicaldanser-artiest.De stichting trachtte haar doel te bereiken door het opstellen/samenstellen van een opleidingprogramma,waarin verschillende theater en dansdisciplines (waaronder met name: spel,muziek en zang,jazzdans,tapdans en ballet) werden verwerkt, teneinde een zo volledig en breed mogelijke musicaltraining te realiseren.

 1. ZIJN STUDENTEN Uiteenlopende studenten van Benjamin Feliksdal hebben na hun opleiding een levensvatbare carrière binnen het musical en danslandschap kunnen opbouwen.

 2.  

 3. Ricardo Sibelo: Danser Londen-West End  Teacher 

 4. Frank Willems van Dijk: Het Nationaal Ballet

 5. Monique Mannen: Actrice  USA

 6. Ed Mansveld: Tapdans docent,Producent "Stardust" bv

 7. Willie de Vries: Tapdans docent

 8. Frans Schraven: Opus One Theater- Producties 

 9. Maarten Voogel: Opus One  Theater- Producties 

 10. Rob Brown: Friedrich Stadtpalast, Berlin

 11. Hendrien Adams (ALEX): Actrice,  Dramaturg

 12. Maya Strutjens: Tapdans docent

 13. Tialda Goodijk: Jazz en Tapdans docent

 14. Horace Cohen: Flodder, BNN Presentator, Televisie en Theater

 15. Jerrel Houtsnee: Musical ‘Fourty Second Street’,  ‘The Wizz’, Televisie en Theater

 16. Ramon Visser: Musical ‘Starlight Express’ 

 17. Ivan Cameron: Musical ‘Bubbling Brown Sugar’, ‘Five Guys Named Moe’ 2009

 18. Marian Austin: Musical ‘Bubbling Brown Sugar’, ‘West Side Story’ 

 19. Sitah Koene: Musical ‘Barnum’, ‘Wereld Kampioen Stage Illusions’

 20. Joyce Stevens: Musical ‘Fame’, ‘West Side Story’,  ‘Saterday Night Fever’

 

      © 2010 SurinamStars 

Bekijk ook de vele andere biografieën op SurinamStars, de best gerubriceerde databank!