:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
amazonepost@yahoo.com
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737

 

Algemeen  Nieuwsnetwerk Suriname (ANS)

week 11-2006

Diplomatieke rel Suriname  - Nederland overbodig   

Voormalige minister van Buitenlandse Zaken niet schuldvrij

 Amsterdam. De huidige minister van Buitenlandse zaken, mevrouw Lygia Kraag Keteldijk valt niets te verwijten inzake de recente diplomatieke rel, die geleid heeft tot het aftreden van de ambassadeur van de Republiek Suriname Edgar Amanh. De voormalige minister van buitenlandse zaken, Marie Levens, heeft tijdens haar ambtsperiode een zwak benoemingen - en buitenland beleid, gevoerd blijkt nu. Klachten over het (niet) functioneren van de Ambassadeur Amanh door de Surinaamse gemeenschap in Nederland, zijn reeds jaren bekend.Ook klachten over visitaties in verband met de 100% controle op Schiphol en de verruwing  van het optreden tegen Surinamers in Nederland, zijn door mevrouw Levens nimmer goed aangepakt. Surinamers zitten vast in Nederlandse gevangenissen  tussen asielzoekers in afwachting van hun uitzetting, maar van Surinaamse zijde wordt geen standpunt ingenomen. De z.g. Toescheidingsovereenkomst rammelt op tal van punten en beantwoordt niet aan  het vigerende volkenrecht. De proefprocessen inzake het visumbeleid, en de rechtspositie van Nederlandse Surinamers, zijn nog steeds niet goed geregeld. Surinaamse advocaten hebben in Nederlands niets te vertellen en worden beschouwd als inferieure collegae van de Nederlandse advocaten die steeds meer toegang krijgen tot Suriname.  Buitenlandse geheime diensten opereren vrijelijk in Suriname. Operatie Ficus heeft nogmaals aangetoond dat de poorten van Suriname open staan en dat onze buitenlandse diensten slapen.

     Nederland heeft in het verleden Suriname afgeschilderd als Narco-Staat, Suriname zou een “rovershol” zijn volgens de VVDer Bolkestein. Suriname heeft een slechte naam gekregen in het buitenland, door zwak buitenlands beleid ondanks geldverslindende  buitenposten. De verslechtering van Suriname’s naam is toegenomen door: de slepende geforceerde politieke processen tegen Bouterse, de effecten van de opsluiting van zijn zoon Dino Bouterse, de drugszaak tegen ex-minister Gilds, de operatie Ficus tegen de Yokohamagroep, de Amerikaanse DEA klachten over de Surinaamse drugmaffia die buiten schot blijft, terwijl bolletjesslikkers het nieuws halen; het faillissement van Air Holland waarbij Surinamers betroken zijn bij grensoverschrijdende criminaliteit. Nooit heeft Suriname  krachtig stelling genomen ter verdediging van de Surinamers en Suriname. Pas wanneer hoogwaardigheids bekleders last krijgen van het Nederlandse beleid, wordt er veel te laat aan de bel getrokken. Zowel de minister van TCT mevrouw Amafo, als mevrouw Kraag-Keteldijk, zijn nu  de dupe van onduidelijke protocollaire communicatie van zowel de Surinaamse als de Nederlands zijde. Minister Amafo wordt tevens gezien als zaakgelastigde van haar politieke baas Ronny Brunswijk die veroordeeld is op last van  diezelfde krachten die haar lieten fouilleren. Zij was op weg naar een regio waarmee het gehele Westen problemen heeft. Wie laat zo’n onervaren minister onvoorbereid op pad gaan naar een brandhaard? Van mevrouw Kraag Keteldijk kan niet verwacht worden dat zij in enkele maanden Suriname smetteloos op de kaart zet. Haar voorganger heeft niet gedeugd. Maar er is ook geen sprake van een incident, personele en technische problemen op een buitenpost, er is duidelijk meer aan de hand. Het benoemingenbeleid van de Frontregering op buitenposten moet op de schop.

 

      © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.