:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
amazonepost@yahoo.com
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737

 

Algemeen  Nieuwsnetwerk Suriname (ANS)

week 12-2006

Krom zitten, een van de Top – 5 slechtste indrukken bij sollicitaties

Werkgevers ergeren zich soms bij voorbaat al aan uiterlijkheden, nog voordat men een sollicitant inhoudelijk beoordeelt. Uitzendbureau Randstad stelde onlangs op grond van gericht onderzoek  bij werkgevers, een ergernissenhitparade op. Tot de absolute top 5 ergernissen die een sollicitant kan veroorzaken horen krom, onderuitgezakt zitten tijdens het sollicitatiegesprek en onvoorbereid uit je nek kletsen over de vacature. Zweethanden bij de kennismaking verkleinen ook de kans aangenomen te worden. Te laat komen, is de “nummer 1 ergernis” met de meest fatale gevolgen. Maar ook een te brave, stille sollicitant die geen vragen stelt,  behoort tot de kanslozen. Deze ergernissen behoren tot de neutrale, voor iedereen geldende, waar er geen sprake is van discriminatie op uiterlijke etnische kenmerken, waar buitenlanders extra last van blijken te  hebben. De onderzoeksresultaten werden in de Belgische pers verspreid door persbureau Belga en aangehaald en besproken o.a. in, De Morgen, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, De Standaard. 

  Statenloze Armand Hovenburg  moet uit de gevangenis

Zeist. Het consultatiebureau M&M  is op 23 maart 2006  een actie gestart om de Nederlandse ingezetene Armand Hovenburg te bevrijden uit een asielzoekergevangenis te Zeist waar hij ten onrechte gevangen zit.  Armand Hovenburg reisde met een geldig Nederlands paspoort via Suriname naar de USA waar hij zijn opleiding genoot. Terug in Nederland kwam zijn geldig Nederlands  paspoort te vervallen. De Nederlandse autoriteiten weigeren Armand Hovenburg een nieuw paspoort te geven, omdat hij volgens hun, administratief Surinamer hoort te zijn overeenkomstig de Toescheidingsovereenkomst. Hovenburg vroeg het Nederlanderschap aan, dat hem werd geweigerd op onjuiste  gronden. Hij is gehuwd met een autochtone Nederlandse en heeft uit dit huwelijk een wettige zoon. Hovenburg beroept zich op zijn wettige inschrijving na de onafhankelijkheid (1975) als Nederlander in een Nederlandse gemeente. Omdat Hovenburg zich niet kan legitimeren, is hij herhaaldelijk bij controles gearresteerd en tussen de asielzoekers gesmeten. Na verloop van tijd wordt hij dan vanwege ontbrekende rechtsgronden vrijgelaten, tot de volgende aanhouding. Hij heeft door deze situatie, die al jaren duurt, geen inkomen en is in een vicieuze cirkel beland. De advocatuur in Nederland blijkt niet uit de voeten te kunnen met het vreemdelingenrecht in de zaak Hovenburg. Nu zit Armand Hovenburg tussen de asielzoekers in een gevangenis te Zeist. Zijn toegevoegde advocaat Nijhuis te Arnhem is met de zaak bezig en doet zijn uiterste best Hovenburg vrij te krijgen. Maar wat dan? Suriname werkt niet mee aan een uitzettingsprocedure omdat Hovenburg niet aantoonbaar Surinamer is. Op humanitaire gronden houdt consultatiebureau M&M zich met deze zaak bezig. Inlichtingen: 024-3249301 (Persbureau ANS).

Masusa (sinds 1980)  – Boekennieuws – titelspeurwerk

Masusa is de eerste migrantenuitgeverij  in Nederland. Telefoon Nederland: 024-3249301, Suriname: 8683737.

Drs Julian With, Waarom wij het niet redden, een genetische blauwdruk van de sociale problematiek van de zwarte bevolking in Nederland. De auteur, geen onbekende in de Surinaamse gemeenschap, legt in dit boek de verantwoordelijkheid voor de mislukkingen van zwarten, deels bij de zwarten zelf. Gewaagde uitspraken en generalisaties, noemen van namen; zijn voor J. With geen beletsels, zijn visie te geven op zwart –wit relaties. Uniek is zijn durf zijn nek uit te steken en dingen te schrijven die anderen  denken.

 

      © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.