:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
amazonepost@yahoo.com
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737

 

Algemeen  Nieuwsnetwerk Suriname (ANS)

week 16-2006

 Overleden, Louise, Josephina, Violet Alberga – Gooswit

(4 februari 1917  -  16 april 2006 )
ORANJESTAD. Op zondag 16 April, eerste  Paasdag, om 15.00 uur in de middag, overleed op Aruba (NA), vrij onverwacht, Louise, Josephina, Violet Alberga–Gooswit, op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Mevrouw  Alberga –Gooswit ,“Tante Loetje”, of gewoon “Loetje” voor vrienden en ingewijden, overleed door een hartstilstand na een kort ziekbed, terwijl zij op Aruba op een tropische vakantie was en bij familie logeerde. Haar echtgenoot Otto Wilfried (koosnaam “Willie”) kinderen en familie in Nederland, hebben vrijdag 21 april op Schiphol het stoffelijk overschot van de overledene afgehaald, om het in haar woonomgeving ter aarde te bestellen.

In leven was mevrouw Louise Alberga –Gooswit gepensioneerd ambtenaar bij het ministerie van Financiën in Paramaribo, Suriname. Tot haar dood is zij, tante “Loetje”, voor velen een steun en toeverlaat geweest, levenslustig onbaatzuchtig en sociaal voelend. “Doe goed, en kijk niet om” waren gevleugelde woorden die haar lijfspreuk vormden. Alsof ze het voor het kiezen had, heeft zij de feestelijke Paasdag uitgekozen om te vertrekken, op weg naar een ander leven. Een intelligente, dappere, strijdvaardige, christelijke en harde werkster en humorvolle Surinaamse is heengegaan; we zullen haar missen. Moge haar ziel  rusten in vrede. Namens de kinderen, kleinkinderen en familie. 

Protestdemonstratie tegen standbeeld van Anton de Kom

AMSTERDAM ZUID-OOST. Geheel volgens plan is op zijn jaardag,  maandag 24 april 2006 om 15.30 te Amsterdam het standbeeld van Anton de Kom onthuld. Het beeld, vervaardigd door de Nederlandse kunstenares van Loon, staat op een veelbezochte plek- het Anton de Kom plein - in het winkelcentrum ‘Amsterdamse Poort’ in het hart van Amsterdam Zuidoost. De voorzitter van de deelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, mevr. Drs. Elvira Sweet (PvdA), opdrachtgeefster, voerde bij de onthulling het woord, en sprak de hoop uit dat Anton de Kom nu op steenworp afstand van het stadsdeelkantoor kan waken over de belangen van de bewoners van Amsterdam Zuidoost.De opkomst op de eerste werkdag van de week, tijdens kantooruren, was overweldigend. Honderden ingezeten Nederlanders van Surinaamse afkomst en autochtone Nederlanders woonden de plechtigheid bij en luisterden aandachtig naar de speeches van ondermeer: Hanah Belliot (ex-stadsdeel voorzitter), Judith de Kom (dochter van Anton de Kom), e.a. aanwezige prominenten. Het ceremoniële protocol o.l.v. conferencier Guilly Koster werd echter verrast door een protest betoging van boze burgers, die symbolisch een doek om het beeld bonden en de edele delen van de als ‘Marron” uitgebeelde Anton de Kom afdekten. Het betrof een symbolische actie die georganiseerd was door het comité “Waardig standbeeld Anton de Kom”. Het comité heeft  namens honderden ondertekenaars van een protestschrijven een bevoegde jurist in de arm genomen en een bezwaarschrift ingediend bij de deelgemeente Amsterdam Zuidoost. Men is van mening dat het onder leiding van jury voorzitter mevr. Anette Zondervan, gekozen ontwerp op oneigenlijke wijze tot stand is gekomen en dat er zou zijn gefraudeerd. Ook de gemeente -die verweten werd procedurele fouten gemaakt te hebben- moest het ontgelden in de geformuleerde bezwaren van het comité. De wettelijke termijn waarbinnen burgers schriftelijk bezwaar tegen gemeentebeleid mogen indienen, verloopt 2 mei a.s. en de onthulling zou wettelijk na die datum moeten plaatsvinden. Uit mededelingen van comitéleden blijkt dat de zoon Kees de Kom, die geposeerd had voor het ontwerp van Erwin de Vries, het niet eens zou zijn met het half naakte beeld van zijn vader, de grondlegger van de Surinaamse vakbeweging en verzetsstrijder in Nederland. In een eerder stadium van het “Standbeeld-traject” dat begin 2005 startte, zou uitgelekt zijn dat de Nederlandse leden van de jury het ontwerp van Erwin de Vries te ‘Stalinistisch’ zouden hebben gevonden. Op vele foto’s is Anton de Kom altijd  ‘waardig’ afgebeeld met volledig kostuum en met een hoed in de hand of op het hoofd. Het nu onthulde beeld  zou niet stroken  met die werkelijke chique kledingstijl van Anton de Kom; aldus het comité dat aandringt op het plaatsen van een ander waardiger beeld. De protesten hebben het Stadsdeel er niet van kunnen weerhouden de onthulling doorgang te doen vinden en het gekozen beeld, ondanks de kritiek, alsnog te plaatsen. Een deel van de familie van Anton de Kom was het, samen met een deel van de jury en de betrokken  bestuurders, oneens met de argumenten van de actievoerders. Zij vonden het ontwerp van de kunstenares van Loon, Krachtig en sterk.

 

      © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.