:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
amazonepost@yahoo.com
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737

 

Algemeen  Nieuwsnetwerk Suriname (ANS)

week 17-2006

' Zwarte' EBG school in Rotterdam door EBG collegae in de steek gelaten

  Provinciaal bestuur EBG grijpt in voor meer onderlinge samenwerking. ROTTERDAM. Surinaamse EBG scholen doen het in Nederland bijzonder goed. Er is grote behoefte aan specifieke aandacht voor de belevingswereld van Surinaamse kinderen. De groeiende EBG basisschool Concordia te Rotterdam heeft in het kader van de mogelijkheden voor bijzonder onderwijs aangeklopt bij de overheid voor financiële ondersteuning. Het ministerie van onderwijs adviseerde het bestuur, op grond van de onderwijswet en regelgeving (artikel 85 en 158) een fusie aan te gaan met een grotere EBG school. Als nevenvestiging van een reeds erkende grote EBG school zou de uitbreiding en continuering van de groeiende Rotterdamse EBG Concordia school moeiteloos passen in het geldende Rotterdamse onderwijsbeleid.

Om onbegrijpelijke redenen echter, weigerde de benaderde zwarte EBG basisschool Crescendo  te Amsterdam Zuidoost een bestuurlijke fusie aan te gaan met haar collegae in Rotterdam. Geen enkele EBG school in Nederland ( EBG Zeist ) bleek bereid te zijn de Rotterdamse EBG school te helpen. Op een pijnlijke manier kwam boven water drijven dat de EBG gemeente op onderwijsgebied intern verdeeld is.

Naar aanleiding van een persbericht van de EBG Concordiaschool te Rotterdam benaderde  het ANS persbureau het Provinciaal Bestuur van de EBG te Zeist voor commentaar op de actuele onderwijsproblemen van de EBG scholen in Nederland . Het provinciaal bestuur bleek op de hoogte van de weigering van de EBG school  Crescendo te Amsterdam Zuidoost om samen te werken met de Concordiaschool te Rotterdam en zegt arbitrair  te zullen ingrijpen. 

Het provinciaal bestuur blijkt in de praktijk geen invloed te hebben in de organisatie en oprichting van EBG scholen, omdat elke EBG school afzonderlijk het eigen initiatief is van de plaatselijke EBG kerkgemeente binnen de provincie waar die zetelt.

Het Provinciaal bestuur deelde mede in de toekomst wel zijn gedachten te laten gaan over hoe de samenwerking tussen bestaande EBG scholen te bevorderen. Vooral nu blijkt dat het belangrijk is dat scholen elkaar ondersteunen en van dienst zijn, gezien de steeds stringentere regelgeving binnen het onderwijs de kritische bejegening die zwarte scholen in de praktijk ondervinden. "Er zijn toch meerdere EBG scholen in Nederland, Waarom kunnen wij van hen geen hulp krijgen zodat onze school gered wordt"?, was een van de noodkreten van ouders van de EBG basisschool Concordia in Rotterdam op de ouder bijeenkomst gehouden op 24 april jl. De Concordia school is in 2001 gestart met 16 leerlingen en heeft in 2006 127 leerlingen geregistreerd. De school roept ouders in Rotterdam en elders op zich aan te sluiten bij de acties voor continuering van het EBG onderwijs in Rotterdam. (Persbureau ANS)

Populariteit Surinaamse Kotomisi groeit mede dankzij inzet Henna Rotschalm

ROTTERDAM . Tante Es (Jorgen Rayman) verscheen op vrijdag 28 april  op de Nederlandse televisie in een "jubileumkoto" in het humoristische programma "Rayman is Laat". De Kotomisishop van Henna Rotschalm in de Billboard Mall van Erick Robinson te Rotterdam -producente van de koto- baart steeds meer opzien en bestond 22 april (samen met de Mall) precies een jaar. Vandaar dat tante Es besloot een "jubileumkoto" van de Kotoshop van Henna Rotschalm aan te doen. De aprilmaand stond in het teken van het eenjarig bestaan van de grootste promotie aller tijden voor de Surinaamse Koto, een uitbundige culturele klederdracht voor vrouwen. De gewaagde stap om een commercieel bedrijf te grondvesten op Surinaamse kunst, cultuur, kleding en literatuur van vooral Afro-Surinaamse origine is in meerdere opzichten lofwaardig.

Volgens de statistieken die de initiatiefnemers (bron: Anansi Nieuwsnetwerk) bijhielden van het klantenbezoek blijkt dat vooral vrouwen ( 2x zoveel als de mannen) in de leeftijdscategorie 36-40 jaar de cultuurwinkel in de Billboard International Mall aan de Westkruiskade 47-B  bezochten. Bij de mannen zijn het de jongeren in de leeftijdsgroep 25-30 die geïnteresseerd blijken te zijn in "Surinaamse mannenmode "Suri-Urban clothes". Interessante gegevens uit de enquête van de Kotomisi shop zijn, dat vrouwen iets meer interesse tonen voor literatuur over slavernij en black history en dat mannen meer boeken over Winti en religie kopen. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke klanten  zijn geïnteresseerd in boeken van  Surinaamse schrijvers. Aan de presentatie van de boeken moet nog wat gedaan worden. De Surinaamse kotomisi is in ieder geval duidelijk in opmars en uit de feiten blijkt dat vrouwen de belangrijkste cultuurdragers zijn. De Surinaamse Kotomisi stamt uit de periode van slavernij. Het is een pompeuse, kleurige kledingstijl, waarbij de textiel zodanig wordt opgepoft en gevouwen dat de contouren van het vrouwelijke lichaam niet meer te zien zijn. De Anisa (hoofddoek) die bij de koto hoort werd aanvankelijk gebruikt om er mee te communiceren. In de stijl van vouwen herkende men de boodschap. De kotomisi roept een sfeer op van warmte, geborgenheid en trots, maar de draagster blijft cynisch en kritisch de wereld inkijken. Een takje van een lemmetjeboom in de mond hoort bij de outfit. Vandaar dat Jorgen Rayman verkoos zijn tante Es in zijn show in een kotomisi neer te zetten. (Persbureau ANS)

Cursus "Inzicht in "diversiteitbeleid" voor vrouwelijke ondernemers

AMSTERDAM. Redmond Consultancy & Management (RCM) biedt diensten aan op het gebied van strategisch management vanuit de diversiteitgedachte; het mogelijk maken van maatschappelijke participatie vanuit verschillenden dimensies. Beleid gericht op meer diversiteit in de organisatie ter ondersteuning van organisatiedoelen. Het RCM -team is een internationale multiculturele netwerkorganisatie. Het managementteam  richt zich op het optimaliseren van bedrijfsprocessen van cliënten. Het beschikt over een database van ruim 3000 hoog opgeleide mannen en vrouwen. Momenteel coacht RCM een Surinaamse luchtvaartmaatschappij om haar klanten meer klantgerichtheid te laten ervaren. Op de Nederlandse Antillen traint dit bedrijf een overheidsdienst. In Nederland adviseert RCM enkele Bank - verzekeraars inzake het door hun gevoerde en te voeren diversiteitbeleid, door o.a. meer multiculturele MKB - klanten te werven en vooral om hooggeschoold vrouwelijk kader aan werk te helpen. Bekend en effectief  blijkt de nieuwe cursus diversiteitsimulatie die met name bestemd is voor vrouwelijke ondernemers. Het blijkt dat steeds meer vrouwen een eigen bedrijf starten en succesvol runnen. Maar hun integratie in de ondernemerswereld gaat niet over rozen. Inzicht in diversiteitbeleid kan helpen op strategisch niveau het eigen bedrijf als concurrentievoordeel te managen in de markt van gelijke aanbieders.

Ongeveer 80.000 personen ( waarvan 15.000 niet Nederlandse ingezetenen) zijn in 2005 met een onderneming gestart in Nederland . 32% van deze starters is vrouw.  De groei van het aantal vrouwelijke ondernemers is in twee jaar 40% gebleken. RCM wil met deze categorie ondernemers meegroeien en meedenken over diversiteit, waardering, loyaliteit en strategie, en heeft haar cursus aanbod o.a. op deze niveaus gericht. Het hoofdkantoor van RCM staat te Geerdinkhof 86, 1103 PS te Amsterdam .

Spanje zoekt 'Bin Ladens' (briefjes van 500  Euro)

MADRID . Op 19 april j.l heeft de Spaanse regering een onderzoek ingesteld naar "vermiste' briefjes van 500 Euro. Volgens Spaanse media zijn bijna alle  Euro biljetten van 500 Euro de z.g. "Bin Ladens" in dat land spoorloos verdwenen. El Pais de grootste krant, zegt dat het gaat om een bedrag dat naar schatting  26% van het totaal aantal ?500,- biljetten in alle 12 Eurolanden bedraagt. De coupures zijn net zo onvindbaar als de Afghaanse  terrorist Bin Laden. Belastingdeskundigen en de Centrale Bank van Spanje - de bank der banken - vermoeden dat de schuilplaats van dit geld  de zwarte markt is door toe doen van de steeds toenemende "Wit wassers".  Net zoals men zeker weet dat Bin Laden bestaat maar niet tevoorschijn durft te komen weet men dat ook van de briefjes van 500 Euro,  die tijdelijk onttrokken lijken aan de geldcirculatie. Hoewel onderzoek zal uitmaken waar die briefjes zich schuilhouden, staat nu reeds vast dat veel van die biljetten circuleren in allerlei negoties in de toeristencentra  aan de Costa Brava . Het publiek geheim dat 60% van de onroerend goed beleggers zaken doen met cash geld, dat buiten het gezichtsveld van de fiscus blijft. Een gemeentelijk bestuurder (burgemeester) van de stad Marbella, mevrouw Isabel Garcia,  is een maand geleden gearresteerd toen in het kader van een corruptieonderzoek de politie een enorm bedrag  van ?378.000,-  in bankbiljetten van ?500,- aantrof in een kluis in haar woning. De spectaculaire vondst laat de Spanjaarden echter onberoerd, omdat het sparen van cash geld thuis een eeuwenoud gebruik is en het land nu problemen bezorgt met integratie in de nieuwe Europese geldcultuur en fiscale controle. Giraal geldverkeer lijkt aan de Spanjaarden niet besteed.

Volgens de ANS correspondent in Spanje geven  de meeste Spaanse firma's nog steeds de voorkeur aan contante betalingen en schroomt men zelfs niet daarbovenop 16% IVA (BTW) te vragen.  De Spaanse "Bin Ladens" zullen nog lang onvindbaar blijven. (Persbureau ANS)

  Masusa (Sinds 1980) --- Boekennieuws - Titelspeurwerk

Alle besproken boeken zijn leverbaar en/of in de boekhandel verkrijgbaar.                              Bestellingen: 024 3249301- 08683737

  Curaçaosche schrijver Tip Marugg overleden .

WILLEMSTAD/CURAÇAO. Op 22 april 2006 overleed te Curaçao op 82 -jarige leeftijd, de veel gelouterde schrijver/dichter Silvio Alberto Marugg, meer bekend als Tipp Marugg.  Hij werd op 16 december 1923  op Curaçao geboren. Hij ging na het behalen van zijn MULO -diploma in 1942 werken bij  de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij de huidige Shell Curaçao. Zijn schrijverscarrière begon als redacteur van "De Passaat",  het legendarische personeelsblad van de "Isla" zoals de olieraffinaderij heden nog genoemd wordt. Hij debuteerde met de roman Weekendpilgrimage in 1958. Zijn roman "De morgen loeit weer aan"werd bekroond met de AKO - literatuurprijs. Een kenner , literair specialist en vriend, Jos de Roo,  presenteerde  voor Radio Nederland Wereldomroep een ontroerend in Memoriam op 25-04- 2006. Hij  vertelde  dat Tipp, wiens alcohol probleem nationale bekendheid genoot zonder dat hij er zichtbaar onder leed,  niet bang was voor de dood.

Citaat  uit Tipp Marugg's poëzie aangehaald door Jos de Roo:

Ik heb gevaren in uw schoot

En zeeziek van de schommelingen

Gelachen om de dommelingen

Die bang zijn voor de dood

De eenzame Tipp Marugg  liet een klein maar pittig oeuvre na, waaronder een erotisch woordenboek in het Papiamento en bloemrijke gedichten waarvan enkele op muziek zijn gezet door Enid Hollander.

  Nederland experimenteert met  nationale leescampagne

  AMSTERDAM.  De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek CPNB is een organisatie die de leestraditie in Nederland tracht te bevorderen. Dit jaar wil de CPNB een actie op touw zetten in navolging van  de Amerikaanse campagne "One book one  City", die voor het eerst in 2002 in Chigago werd gehouden. De actie houdt in dat men lezers met elkaar wil laten discussiëren - in een afgebakende periode (een maand) - over een boek dat ze allen gelezen hebben. Dit boek wordt via de bibliotheken gratis ter beschikking gesteld als men de bibliotheek bezoekt. Hoeveel van de duizend bibliotheken in Nederland mee zullen doen met de actie is niet bekend zegt de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De CPNB heeft voor de eerste campagne, die vanaf 20 oktober dit jaar zal plaatsvinden, de debuutroman Dubbelspel (1973)  uitgekozen van de Antilliaanse schrijver/ taalkundige  Frank Martinus Arion.  Frank Martinus Arion  heeft, evenals de Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez met het manuscript van zijn meesterwerk "Dubbelspel" jaren lang naar een uitgever gezocht na strubbelingen met de toenmalige  cultureel  normerende STICUSA. In de roman Dubbelspel wordt op subtiele wijze  het vraagstuk behandeld van het macho gedrag van dominospelers onder een boom in de koenoekoe. Terwijl zij getuige zijn van de liefdesperikelen van  de schoonheid Solema. Er zullen van "Dubbel spel"in het najaar 2006 meer dan 100 duizend exemplaren gedrukt en verspreid worden.

 

      © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.