:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
amazonepost@yahoo.com
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737

 

Algemeen  Nieuwsnetwerk Suriname (ANS)

week 19/20-2006

Surinaamse Nederlanders aan top in Europees voetbal
Bondscoach Van Basten houdt Oranje-elftal blank

PARIJS. Op woensdag 17 mei werd de Spaanse voetbalclub Barcelona voetbalkampioen van Europa, door in de finale van de Champions League  een  2-1 overwinning op de Engelse voetbalclub Arsenal te behalen . Frank Rijkaard en Ten Cate, respectievelijk de trainer/coach en zijn assistent - Nederlanders van Surinaamse afkomst- delen mee in dit succes. In de voetbalhistorie van het Europese voetbal bereikte Frank Rijkaard, met dit  behalen van de Europacup, als trainer de absolute top. Hij mag zich rekenen tot een van de vier beste trainers in de geschiedenis van het Europese voetbal. Slechts enkele kampioenschappen scheiden hem van de titel beste trainer van Europa en daarmede van de wereld - aller tijden -op grond van de behaalde resultaten. De superprestaties van de Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst zijn reeds jaren wereldwijd zichtbaar en de Surinaamse spelers worden internationaal bejubeld behalve in Nederland zelf. In eigen parochie wordt men kennelijk niet geŽerd. Onlangs nog klopte een willekeurige selectie van Surinaamse prof voetballers een sterk elftal van autochtone Nederlanders met 4-1. Dit is geen toeval, want voetbal krachtmetingen op professioneel niveau eindigen altijd in het voordeel van de Surinaamse top sporters. Het is merkwaardig dat de Nederlandse media Rijkaard niet aansporen zich in te zetten om beste trainer aller tijden te worden, maar bewust speculerende berichten de wereld insturen die inhouden dat Rijkaard een jaar vakantie zou nemen. Maar Rijkaard sprak alle geruchten tegen dat hij bij FC Barcelona zal opstappen. Hij is in gesprek met Technisch directeur Txiki Begiristain van Barcelona over de toekomst van de club. Henk ten Cate (51) de assistent coach die naar Ajax vertrekt wordt in een adem genoemd met Rijkaard als succesvolle trainer. In een Tv-uitzending gaf ten Cate te kennen op zeer goede voet met Rijkaard te staan, ook in sociaal opzicht zouden de twee families het goed met elkaar vinden. Ten Cate wil bij Ajax Edgar Davids binnenhalen. In ItaliŽ is men bij AC-Milan, verbaasd, dat de trainer/coach van het Nederlandse WK elftal, spelers als Clarence Seedorf en Edgar Davids niet heeft opgenomen in de nationale selectie.De gehele Surinaamse gemeenschap is gebelgd over de ondeugdelijke motieven van Marco van Basten om de betere Surinaamse spelers buiten het Nederlands elftal te houden. De kritiek op de ondoorgrondelijke selectie criteria van de onaantastbare van Basten begint langzamerhand aan te zwellen.

Minister Rita Verdonk (VVD)  ontneemt Hirsi Ali Nederlanderschap
Amerikaans instituut noemt politieke miskleun  "walgelijke klopjacht"

DEN HAAG. In een marathon zitting van de Tweede kamer der Staten Generaal is in de nacht van 16 op 17 mei 2006 is komen vast te staan dat Minister Rita Verdonk middels een in der haast verzonden brief op maandag 15 mei haar partijgenoot Kamerlid voor de VVD Ayan Hirsi Magan heeft medegedeeld dat zij juridisch nooit Nederlander zou zijn geweest. Dit naar aanleiding van een onderzoek - naar aanleiding van een Tv-uitzending - waaruit zou blijken dat Hirsi Magan haar naturalisatie destijds heeft verkregen op basis van een niet juiste naam; "Ali". Op grond van de 'constateringen' van de minister zag het Kamerlid Hirsi Ali zich genoodzaakt haar lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten generaal met ingang van 15 mei op te geven, met alle consequenties van dien. Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft verontwaardigd gereageerd op de akelige starheid van minister Rita Verdonk. Desgevraagd noemde de moeder van Theo van Gogh deze overhaaste daad vernederend voor Hirsi Ali en gÍnant voor de Nederlandse politiek. VVD-er  Ed Nijpels kwalificeerde Rita Verdonk 's actie, als amateuristisch, en veel te gehaast uitgevoerd zonder ruggespraak en overleg met de rest van het kabinet;  "de gehele wereld lacht ons uit" verweet Nijpels zijn collega, die voor vele Kamerleden in het onderhavige geval te ver is gegaan. Vice premier Zalm (VVD) en vele prominente partijleden achten nu bewezen dat  Rita Verdonks aanspraken op lijsttrekkerschap nagenoeg verkeken zijn. In een urenlang debat bleef minister Verdonk stug hameren op haar juridisch uitgangspunt, dat op grond van onjuiste gegevens - een valse naam van Hirsi Ali- geen "rechtsgevolg" kon worden gegeven aan haar oneigenlijke naturalisatie. Volgens de  door jurisprudentie vastgelegde uitgangspunten van de Hoge Raad, is Hirsi Ali 'de jure' nooit Nederlandse geweest, maar kan de bewindsvrouw overwegen anders te beslissen op grond van bijzondere afwegingen. Die ruimte tot zorgvuldigere afwegingen had de minister willens en wetens niet gebruikt. De Kamer verwijt de minister dat zij de mogelijkheid die de uitspraak van de Hoge Raad  biedt, niet heeft aangewend om tot een voor de Nederlandse politiek billijk oordeel te komen over het Nederlanderschap van Hirsi Magan. Zij krijgt nu de mogelijkheid tegen deze "constatering"-met weliswaar desastreuze gevolgen - binnen zes  weken schriftelijk bezwaar aan te tekenen c.q.te antwoorden.

Hirsi Ali  heeft op 15 mei de schriftelijke bevestiging gekregen dat zij aanvaard is als medewerker van het American Enterprise Istitute (AEI) een conservatieve denktank van de regering Bush. Haar nieuwe baas die op de hoogte is van de Nederlandse maatregelen tegen Hirsi Ali, noemde de handelingen van Rita Verdonk walgelijk en vond dat de VVD een klopjacht houdt op een partijgenoot. Volgens de filosoof. prof Paul Scheffer confronteert Hirsi Ali Nederland met de beperkingen van het vreemdelingenrecht en illustreert de gehele affaire, dat Nederland niet kan omgaan met kritiek door  iemand van een dergelijke statuur. Na een parlementaire marathonzitting tot half drie 's nachts, werd er een motie aangenomen die mevrouw Verdonk de gelegenheid gaf haar constatering te heroverwegen. De Nederlandse regering is door deze kwestie internationaal in verlegenheid gebracht. De premier J.P. Balkenende en de Vice premier G. Zalm hebben minister Rita Verdonk laten weten dat zij Hirsi Ali haar Nederlands paspoort terug moet geven.

Burgers sceptisch; regeringen  monopoliseren  hulpverlening
Regie Nederlandse geldstromen niet transparant

AMSTERDAM.  In het weekeinde van 13 en 14 mei zijn er in Nederland twee Tv-campagnes gehouden voor hulp aan de slachtoffers van de watersnoodramp in Suriname. Er zijn enkele honderdduizenden Euro's  verzameld door particulieren, Surinaamse  prof. Voetballers, semi-overheid NGO's, Nederlandse organisaties.De Nederlandse regering en gemeentelijke overheden geven de noodhulp via de VN.. De door de gezamenlijke media mogelijk gemaakte geldinzamelingsactie is hoe dan ook geslaagd. Vooral het TV - programma van 14 mei was op zich tevens een amusant en sfeervol Tv-spectakel, waarin Jorgen Rayman schitterde als presentatrice "Tante Es" De Surinaamse artiesten die vorm gaven aan de actie Denise Jannah, Ronald Snijders, Oscar Harris, Alfons Wielingen, Replay, e.a. waren op zijn best en het totaal beeld was een warme en hartelijke reclame voor het land en volk van Suriname. Naast deze positieve resultaten is de opbouwende  kritiek niet ongehoord gebleven. Het Tv-programma 2 vandaag maakte de sombere resultaten van een in opdracht van hen uitgevoerde opiniepeiling bekend, waaruit zou blijken dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking niet bereid zou zijn de financiŽle hulpactie aan Suriname  te ondersteunen. Jan Jansen van Galen en Andre Pakosie, slaagden er niet in de merkwaardige uitslag, van steekhoudend commentaar te voorzien. Zij bleven steken in ongenuanceerde uitspraken over vermeende corruptie in Suriname. John Leerdam (Partij van de Arbeid) en mevrouw Ferrier (CDA) hielden een lofzang op de gouvernementele zorg voor Suriname. John Leerdam heeft bij herhaling President Venetiaan de hemel in geprezen en de traagheid van de hulpverlening in Suriname vertaald als zorgvuldigheid bij een moeilijke operatie. Op de rechtstreekse filmbeelden vanuit het rampgebied was echter letterlijk te horen uit de mond van een van de slachtoffers: "Er is nog geen hulp aangekomen. De mensen willen voedsel en onderdak. Er komen alleen journalisten foto's  en films maken. Zij vliegen over het rampgebied heen om te verkennen en vertrekken weer. Waar blijft de hulp?" Intussen neemt de verwarring onder de over de meer dan 20 over elkaar heen  buitelende hulporganisaties in Nederland  toe.

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) een coŲrdinerend orgaan , dat  op 9 mei opgericht werd, blijkt een voornamelijk Nederlandse hulporganisatie te zijn. Met Surinaamse structuren, onafhankelijke opinieleiders, wordt niet gewerkt. Niet duidelijk is, of alle overheidsgelden ook gestort worden op de gezamenlijke rekening van de SHO, en wie dat nu precies zijn ? De initiatieven van Leerdam (Partij van de Arbeid), SHO, de gezamenlijke media, opbrengsten van spontane Cd-producties bijvoorbeeld lijken in een enkelvoudige hulpstroom samen te vloeien. FinanciŽle en materiele hulp van minister van Ardenne, Het ministerie van Defensie, onder leiding van Balkenende en hulp van gemeentelijke overheden zijn opgesplitst en worden hoofdzakelijk via supranationale lichamen naar Suriname gesluisd.De Surinaamse regering schijnt heel boos te zijn over de indirecte hulpstromen. President Venetiaan en minister van Ardenne riepen eerder op geen goederen te zenden maar geld en hebben er zelf voor gezorgd dat de publieke opinie zich nu concentreert op de vraag wat er met het geld gedaan wordt. Er steeg vorige week een militair vliegtuig op met goederen voor Suriname. Ook zouden er volgens de minister reeds experts en een boot onderweg zijn naar Suriname met  o.a. 4 helikopters voor diensten in het rampgebied. Inmiddels zijn de Helikopters gearriveerd en is de hulpverlening in volle gang. Volgens de opiniepeiling van het Tv-onderzoek blijkt het merendeel van de Nederlandse bevolking geen vertrouwen te hebben in  de fraudebestendigheid van de Surinaamse overheid ten aanzien van  het beheer en de besteding van de hulpgelden. Na de geldinzamelingsacties van het weekeinde (twee weken terug)  begint het duidelijker te worden dat enkele bekende Surinaamse mediawerkers zijn gebruikt om de Nederlandse overheidshulp van een Surinaamse en particuliere tint te voorzien en de regering Venetiaan het alleenrecht van distributie te gunnen. Kortom overheid, semi-overheid en particuliere hulpstromen zijn voorzien van een politiek jasje. Anders dan bij andere particuliere hulpacties loopt nu de gehele hulpverlening  via regeringen en gouvernementele steunpunten en lijkt  de politiek de regie volledig te bepalen. Politisering van de hulpacties ondermijnt het nationaal bindende karakter van de noodtoestand en  heeft bovendien de scepsis bij de burgerij over de besteding van de hulpgelden vergroot.

 

      © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.