:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
amazonepost@yahoo.com
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737

 

Algemeen  Nieuwsnetwerk Suriname (ANS)

week 22/23-2006

  Afrikaans -Surinaamse gemeenschap woedend en eist correctie

AMSTERDAM. Op zaterdag 17 juni 2006 was de maat vol. Prem Radhakisun  uitte in een radioprogramma van Nova - in discussie met Kamerlid Leerdam (Pv/dA)- onder leiding van mevrouw Polak, ongezouten racistische kritiek op enkele lokale radiostations. Hij noemde daarbij naam en toenaam en zei onder meer dat er een eind moet komen aan het geweeklaag van gefrustreerde mislukte afro-Surinaamse programmamakers over de afwezigheid van (zwarte) Surinaamse voetballers in het Nederlandse Nationale elftal. Op zijn eigen aan dronkemanstaal grenzende hilarische stijl, prees hij Marco van Basten om diens genialiteit. Radhakisun verweet de Afro - Surinaamse programmamakers dat zij zich niet vertegenwoordigd willen zien door andere allochtonen maar perse door personen met een Afrikaans uiterlijk. De kritiek van Surinaamse zijde - die in geheel Nederland te horen is - betreft juist het feit dat van Basten en sommige Nederlanders zich niet vertegenwoordigd willen zien door zwarte voetballers. Men verwijst als voorbeeld, naar de topprestaties van Clarence Seedorf, die door Italiaanse voetbaldeskundigen wordt gerekend tot de besten in Europa. Het is algemeen bekend dat van Basten enkele Surinaamse toppers bewust heeft gepasseerd. Ook werd Prem Radhakisun verweten, zelf te zeggen namens zwarten te spreken, terwijl hij zich herhaaldelijk zeer laatdunkend uit over zwarten -met name de Afro- Surinamers- tot groot vermaak van blanke programmamakers. De algemene opvatting onder de Amsterdamse luisteraars (ook de Surinaamse hindustanen onder hen) was dat Prem Radhakisun met zijn racistische uitspraken een zekere grens heeft overschreden en teruggefloten dient te worden. "Hij kan niet meer namens ons spreken en is niet representatief voor de cultureel pluriforme Surinaamse gemeenschap", vonden gebelgde (Afro) luisteraars. Drs. Iwan Bottse (radio Tamara), die het voornaamste doelwit van Prem Radhakisuns uitlatingen scheen, beet hem in een vervolgprogramma toe dat juist hij, mr. Prem Radhakisun, een mislukte jurist zou zijn, die niets gepresteerd heeft in de advocatuur. Bovendien is Radhakisun  afkomstig uit een familie die in Suriname bekend staat om haar etnische "afscheiding - ideologie". De familie Radhakisun pleitte in de zeventiger jaren van de vorige eeuw via haar radiostation Radhika voor een etnische afscheiding van district Nickerie (lees hindostaanse Surinamers) van de rest van Suriname. Iwan Leeuwin (Partij van de Arbeid) pleit voor het aanklagen van Radhakisun bij de verantwoordelijke autoriteiten voor mediabeleid en antidiscriminatie bureaus. Deze kwestie houdt de gemoederen in Amsterdam bezig en lijkt de allure te gaan krijgen van een nieuwe hype in medialand. Want vele Afro-Surinamers zijn vastberaden in hun streven het "anekdotische" racisme bij Prem Radhakisun, hij wordt door velen niet  serieus genomen, een halt toe te roepen.

Einde europees monopolie op topvoetbal.

DORDTMUND. Alle continenten toonden kwaliteitsvoetbal. Met het zicht op de top 4 voetballanden ter wereld, kan nu reeds gesteld worden dat het vierjaarlijks voetbalfestijn eindelijk een evenredig internationale weerspiegeling is geworden. In voorgaandejaren domineerden de voetballanden in  Europa de mondiale voetbaltop. Maar verrassingen uit Afrika, Noord - midden - &  Latijns - Amerika, het Caribische gebied, AziŽ en AustraliŽ laten zien dat voetbal een echte wereldsport geworden is. Vooral AustraliŽ, Mexico en Trinidad Tobago hebben laten zien dat zij niet onder doen voor de nu geselecteerde  beste 4 landenteams van de wereld. Dat voetbal in zekere zin ook politiek is behoeft geen betoog. De Franse president Girac, die kampt met binnenlandse proplemen betuigde zijn sympathie voor het Franse team "Les blues", in de hoop daarmee het voor hem ongunstige politieke getij te keren. Togo dat goed voetbalde, werd bekend om de problemen rondom de corrupte voetbalbond van het land van herkomst. Voordat zij huiswaarts keerden deden de Angolese voetballers zich nog tegoed aan de Duitse dames van plezier, wat breed werd uitgemeten in de Duitse pers. Een goed voetballend "Oranje" werd uitgeschakeld door Portugees raffinement. Het WK avontuur is voor Nederland vroegtijdig -eerder dan verwacht- afgelopen. In een tot de nok toe gevuld stadion te Neurenberg, lieten de 11 leeuwen van Nederland het pijnlijk afweten. Een zeer zwak middenveld, gefrustreerde spelers en een misrekenende afwezige coach, vedettes op de bank, maakten van de Nederlandse weerstand een gatenkaas. De "punktliche" Duitsers lieten zich in de media even gaan van dolle pret en zongen vol leedvermaak over  " Van Nistelrooy auf der bank" en "Holland gaat naar huis". Zij waren als thuispubliek ook tegen de Brazilianen die zij smalend ten onder zagen gaan tegen de Franse vedetten. Duitsland profiteert legitiem van alle voordelen die een redelijk voetballende thuisploeg naar zich toe kan trekken, evenals Zuid Korea dat  in 2002 o.l.v. Guus Hiddink ervoer. Dat de Duitsers zullen eindigen bij de beste 4 landen van de wereld was reeds voorspeld door de voetbalkenners. Toch is de Duitse coach Klinsman door het oog van de naald gekropen. De kritiek op zijn vernieuwend leiderschap was bikkelhard en meedogenloos. Een verloren wedstrijd zou zijn ontslag hebben betekend. In BraziliŽ wil men nu ook niets meer weten van het Braziliaans falende elftal met bejaarde coaches, dat verdedigend voetballend - tegen de sprankelende samba-traditie in -zwaar heeft teleurgesteld. Er lijkt in BraziliŽ ook een einde te zijn gekomen aan het koesteren van oude vedettes, ten gunste van het besef meer aandacht te besteden aan de "next-generation" van nieuwe talenten waar het land in grossiert. Hoewel er bij de laatste 4 WK finalisten geen ploegen zitten zitten die van buiten Europa komen, is de hele wereld getuige geweest van topvoetbal dat kwalitatief en sportief dicht bij elkaar lag. Dat er een paar landen ten onrechte misschien uitgekieperd zijn is een twijfelachtige verdienste van de matige arbitrage. Een signaal wellicht dat er aan de voetbalregels  het een en ander drastisch moet veranderen, willen wij tenminste deze sport nog tot de populairste ter wereld kunnen blijven rekenen.

Het buitenland juicht de nieuwe ontwikkelingen onder de inheemsen in Suriname toe

AMSTERDAM. De Surinaamse inheemsen in het buitenland hebben de ontwikkelingen onder de Surinaamse inheemsen in Suriname positief ontvangen. De interne problemen van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS), zijn middels de initiatiefgroep ordening OIS, uitgelegd aan de inheemse gemeenschap in Nederland. Ook een particulier bezoek van de eerste voorzitter van de OIS, de heer Noldus Jubitana, aan Nederland heeft verhelderend gewerkt. De OIS is opgericht op basis van de ideologie van de Tucajana Amazone Indianen o.l.v. Thomas Sabajo. Ongeacht de schuldvraag van het niet functioneren van de OIS, staat onomstotelijk vast dat de heer Nardo Aloema, te lang het gezicht heeft bepaald van deze organisatie. Vervanging van het leiderschap is geen daad van vijandschap maar schept nieuwe mogelijkheden voor de toekomst van de OIS. Zo ziet men in Nederland de vervanging van het oude bestuur. Het nieuwe bestuur o.l.v. de Heer Leon Wijngaarde kan rekenen op ondersteuning door de in het buitenland wonende inheemsen die in verschillende organisaties zijn verenigd. Een van deze organisaties o.l.v. mevr. Els Wolff, Tuna Sarapa (Amstelveen), heeft reeds contact opgenomen met de OIS. Noldus Jubitana heeft op persoonlijk titel ook voorlichting verstrekt in Rotterdam, over de actuele problemen in Zuid Suriname.

De Surinaamse regering Venetiaan heeft de rechten van de inheemsen niet erkend en de ILO-Conventie- dat de internationale erkenning regelt - niet ondertekend. De inheemsen in Nederland zijn van mening dat de OIS geen tijd moet verliezen om nationale erkenning te vragen d.m.v. honorering van een inheemsen feestdag in Suriname. De soevereiniteit van de inheemse bevolkingsgroep kan verdedigd worden door een samenwerkingsverband van alle organisaties van inheemsen in en buiten Suriname. Die nieuwe bundeling is er vanaf 1 juni 2006 aan het aankomen en wordt toegejuichd. De VIDS (overheid - gelieerd) en andere organisaties van inheemsen in Suriname dienen  ook te worden hervormd en/of vernieuwd opdat zij kan meegaan in deze nieuwe ontwikkeling. Het brede front van inheemse organisaties is de belangrijkste voorwaarde voor het verheffen van deze groep uit de verschillende achterstanden die zij in de loop der jaren hebben opgelopen. De onwikkeling van de Zuidwestelijke regio- die ook getroffen is door de watersnood- is een speerpunt in de nieuwe positie van de inheemsen in de Surinaamse politiek. De totale bevolking der inheemsen in geheel Suriname is volgens de laatste volkstelling ruim 18.000. Op etnische basis is er geen toekomst voor deze groep in de parlementaire politiek. De Amazonepartij die het had voorzien op de mogelijke zetels in Sipaliwini is een avontuur aangegaan met A-1 en bij de afgelopen verkiezing 25 mei 2005, uit elkaar gevallen. De regionale inheemse zetels zijn verdeeld over de NDP, VVV (Sipaliwini), en de NPS (Para). De inheemse groep is de enige etnische groep die daardoor niet vertegenwoordigd is in de Assemblee en voor haar eigen politieke belangen zal moeten opkomen. De filosofie van de OIS is, dat in collectiviteit meer bereikt kan worden en dat het vertrouwen weer teruggewonnen dient te worden als belangenorganisatie. In het buitenland is men van mening dat de OIS zeer wel is staat zal zijn de inheemsen een nieuwe toekomst te geven, daarbij ondersteund door vele deskundige adviseurs.

Nederlander Armando Hovenburg weer op vrije voeten, maar nu stateloos

ZEIST. Na enkele maanden gevangenschap in een asielzoekers detentie Centrum te Zeist, hebben de verantwoordelijke autoriteiten Armando Hovenburg onlangs vrijgelaten. In zijn hand werd een kanarie geel formulier geduwd met de tekst: "vrijgelaten omdat er geen zicht is op uitzetting".  De heer Hovenburg, die geen identiteitspapieren heeft, dient zich met dit gele formulier te identificeren. Hiermede is weer eens geboekstaafd dat de justitiŽle autoriteiten meewerken ingezetenen, zonder identiteitspapieren heen te zenden. Dit is in strijd met de wet - en regelgeving, omdat het hebben van een  identiteitsbewijs wettelijk verplicht is. Iemand zonder identiteitsbewijs, kan niets gedaan krijgen in Nederland, heeft nergens recht op en loopt onverzekerd rond, zonder vaste woon en verblijfplaats, zonder inkomen.  De justitiŽle autoriteiten kijken bewust de andere kant op en scheppen aldus een humanitair ontoelaatbaar probleem van een "grijze groep ingezetenen" die tussen wal en schip verkeren. Het jonge vreemdelingenrecht verwordt aldus tot een broos samenraapsel van jurisprudentie, interpretatie van bewindslieden, politieke manipulatie, rapportages van lagere overheden waar de rechterlijke macht geen consistent beleid mee kan produceren. Dit vreemdelingenrecht heeft reeds, gemanipuleerd door een minister, de val van de regering Balkenende veroorzaakt. De burger schijnt machteloos, rechteloos, en overgeleverd aan natte vinger besluiten van ambtenaren als de juridische procedures vastlopen en/of uitzettingsgronden ontbreken.Gemeentelijke ambtenaren bevestigen dat het gebruik is, dat ingezetenen - asielzoekers en gearresteerden in detentiecentra - die niet uitgezet kunnen worden, de straat op gestuurd worden op hoop van zegen. Er zijn vele (illegale)  Surinamer in dit parket beland, en lopen zonder papieren rond in Nederland. Sommigen lopen tegen de lamp en belanden voor onbepaalde (lange) tijd in asielzoekerdetentiecentra. Uitspraken van een minister, dat zij bestudeert hoe zij buitenlanders (oudkomers)  tot inburgering kan dwingen, het heroverwegen van naturalisaties (Hirsi Magan), hebben van het Nederlanderschap een koehandel gemaakt.

Er is een nieuwe rechtenloze categorie ingezetenen aan het ontstaan is die zo in het nauw gedreven wordt door rechteloosheid en verharding van de publieke opinie dat zij een gevaar kunnen gaan betekenen voor de nationale veiligheid in Nederland. Buitenlanders voelen zich vogelvrij, hetgeen eigen richting en afwijkend gedrag uitlokt om te overleven. Meneer Hovenburg is nu voor onbepaalde tijd vrij maar stateloos en wordt door de staat uitgelokt tot onwettige activiteiten, omdat hij slechts door  illegaal gedrag, kan overleven.

Monopolistisch prijsbeleid tegen de afspraken en  slecht voor het toerisme

SCHIPHOL. Een normaal retour vliegticket van Nederland naar Suriname  kost, ondanks de eerdere toezeggingen de prijzen te zullen verlagen, in het hoogseizoen (Zomer) nog steeds (juli 2006) meer dan 1000 euro. Onder politieke druk van de reizende bevolking uit beide landen heeft in 2005 de Nederlandse regering zich uitgesproken over het onacceptabele prijzenbeleid van de SLM/KLM. Na lang aandringen kwamen de SLM/KLM eindelijk op de proppen met een voorstel op basis van overleg en een economisch onderzoeksrapport. Er zou een eind komen aan de monopolistische prijszetting. In  het jaar 2006  zou worden tegemoetgekomen aan de wens tot lagere vliegtarieven op de route Nederland Suriname. Met veel bombarie werd aangekondigd dat er in 2006 een "open sky" (vrije luchtvaartmarkt) zou zijn. Als gevolg van de nieuwe marktsituatie zouden de prijzen dalen. Door de SLM/KLM werd aangegeven dat de ticketprijzen rond de 600 euro zouden variŽren. Schijnbewegingen van particuliere bedrijven die samen met Duitse, Engelse, Belgische, Nederlandse maatschappijen op de luchtvaartmarkt wilden opereren strandden op niet verkregen landingsrechten e.a. door Suriname gestelde vereisten. Regelmatig duiken verhalen op over op handen zijnde ultra lage prijzen van prijsvechters. Een veel gehoord verhaal is dat van Martin Air (dochter van de KLM) die in het najaar gaat vliegen voor een laag tarief. Maar in de praktijk gebeuren er geheel andere dingen. De prijzen blijven (willekeurig schommelend) peperduur en  het publiek is getuige van een stuntelende noodlijdende SLM die de regie over de Surinaamse luchtvaart aan het kwijtraken is. Een Spaans vliegtuig werd ingehuurd om het beschadigde  SLM - toestel (het enige toestel op die route) dat op een cruciaal moment schade opliep op Schiphol te vervangen. Een staartstuk werd vervangen en spoedig zal het SLM toestel weer worden ingezet. Maar de SLM-kas is bijna leeg. De minste en geringste onregelmatigheid kan het bedrijf in grote problemen brengen. Bovendien zal de z.g. "Open Sky", concurrentie brengen op de eigen markt. Aangekondigde inkrimpingen van  SLM-personeel (25%) zullen niet helpen de ondergang van de SLM te stuiten. De onervaren TCT minister  Amafo treft geen blaam, maar de ontbrekende expertise om de SLM te coachen uit het moeras lijkt structureel. De SPA (behorende tot de regeringscoalitie) maakt bij de SLM de dienst uit onder jurisdictie van een ministerie dat valt onder de nieuwe A - combinatie. De SPA verkeert in interne problemen, die niet bevorderlijk zijn voor snelle oplossingen. De vooruitzichten zijn somber vanwege te verwachten stijgende brandstofprijzen, de tegenvallende beperkte niet-etnische markt (een vakterm), extra heffingen en het aanhoudend monopoliseren van de mid -Atlantische route door grote luchtvaartmaatschappijen. De KLM/SLM hebben zich niet aan hun belofte gehouden de luchtvaarttarieven tot een maximum van 600 euro terug te brengen. De nieuw ontstane situatie heeft nog steeds veel onzekerheden voor de klanten, de KLM is versterkt aanwezig en de SLM lijkt op sterven na dood. Maar tarieven van meer dan 1000 euro voor een retour Nederland -Suriname zijn niet goed te praten. De te hoge prijzen zijn een dolksteek aan het Surinaamse toerisme en  een pijnlijke aanval op het familiebezoek van Surinaamse Nederlanders aan Suriname.

 

      © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.