:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737  

Paramaribo, 28 mei 2006
  Door Ludwich van Mulier.
 Foto's: NIBA Suri Magazine.

 

De watersnoodramp
 Deel 3
 

Samenhang van verschillende   aspecten

PARAMARIBO, 28 Mei 2006. Overstromingen komen overal ter wereld voor. Er zijn landen in Zuid en Zuidoost AziŽ, die jaarlijks door watermassaís worden overvallen die veroorzaakt worden door de ďnatte MoessonĒ, een jaarlijks terugkerende mega - neerslag. In Bangla Desh bijvoorbeeld overstroomt jaarlijks 50% van het land en zijn er duizenden doden te betreuren die niet eens het nieuws halen. Wanneer wateroverlast, overstromingen aan de orde zijn, kunnen wij leren van hoe men in deze landen met waterrampen omgaat. In Nederland en Europa weet men van tevoren dat jaarlijks   het noordelijke ijs na de winter gaat smelten en dat rivieren dan buiten hun oevers treden. Nederland heeft veel ervaring met het bestrijden van wateroverlast. De dijkdoorbraak in Nederland in 1953, heeft geleid tot waterbeheersing projecten en systemen, zoals de stormvloedkering in Zeeland, en een schat aan expertise die de Nederlanders heden een veilig gevoel geven ondanks het feit dat zij enkele meters beneden de zeespiegel leven. Men is niet bang van het water, maar voert strijd tegen het water. De overrompelende Tsunami die in 2004 in Zuidoost AziŽ,   wereldschokkende taferelen opleverde, heeft de mensen aan het denken gezet. Ook de Verenigde Staten van Amerika werden in 2005 geconfronteerd met overstromingen te New Orleans en met watersnoodramp bestrijding. Wereldwijd wordt het belang onderkend van effectieve waarschuwingssystemen, ontvangstsystemen via satellieten, gebaseerd op meteorologische waarnemingen, satellietcommunicatie, lokale kennis en disciplinaire metingen, opgeslagen expertise, en prognoses op grond van wetenschappelijk onderzoek. Kortom men hoeft zich niet te laten verrassen door natuurverschijnselen. De alertheid vergt een permanente, disciplinaire opslag, vergelijking   en analyse van de verschillende waarnemingen en signalen in een bepaald gebied. Alle diensten in Suriname die betrokken zijn bij het registreren en verwerken van natuurverschijnselen dienen hun programmaís te herzien en op elkaar af te stemmen in een coherent systeem c.q. database.Ook de in die gebieden werkzame bedrijven en particulieren hebben een verantwoordelijkheid om data door te geven en controle van wat zij aanrichten mogelijk te maken. Het binnenland moet transparanter worden door nieuwe communicatie structuren. Het is merkwaardig dat uit Langa-Tabbetje (Marowijne) een hulpkreet werd geregistreerd naar TV - ontvangstmogelijkheden voor het WK voetbal, terwijl dezelfde infrastructuur nodig is voor verbeterde communicatie. Nu er ook geen doden te betreuren zijn is de Surinaamse ramp niet meer op de internationale agenda. Kapiteins die roepen dat er niet te veel voedsel moet komen omdat er geen opslagcapaciteit is, zenden ook verkeerde signalen   uit. Het gekissebis over geld en geen goederen, is in het buitenland verkeerd geÔnterpreteerd. De ambassades in Suriname, de internationale pers, de VN waarnemers zijn controlepunten die de miskleunen registreren en over de ernst van de ramp rapporteren.

Gevaar voor de nationale volksgezondheid

Toen op 5 mei 2006 de eerste overstromingen in Paramaribo werden gerapporteerd, is de situatie onderschat. Het rampgebied bevindt zich 200 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De communicatie met de zuidelijke dorpen van de Marrons en de inheemsen is slecht. Er gaat gemiddeld eens in de twee weken een vliegtuig naar Kwamalasumutu vertelden kapitein Ewka, en bestuursopzichter Ai Ai mij. Er zijn geen wegen van Noord naar Zuid. Dit geldt ook voor het boven ĖMarowijne gebied. De dorpen aan de boven - Suriname zijn deels wel over de weg bereikbaar en per boot. Bepaalde vliegvelden zijn nog steeds uitgeschakeld.

ĎVogelsí van allerlei pluimage zijn in het oerwoud bezig met allerlei legale en illegale activiteiten die kaalslag tot gevolg hebben. Voor de grondstoffen en productenroof, goud en houtwinning, worden voetbalvelden aan bossen stiekem kaalgekapt. In het zuid - oosten vindt dit op grotere schaal plaats meer dan in het westen. Er zijn minder boomwortels die het water vasthouden zodat de grond het kan opzuigen. Ook is in de extreem droge tijd veel uitharding van de bodem opgetreden en anderzijds in eerdere regenseizoenen een verzadiging van de grond opgetreden. Het gevolg is dat het regenwater zich sneller naar de rivier (de laagste plek en hoofdstroom) verplaatst. De rivier treedt buiten haar oevers; eerst de rivierbedding, de uiterwaarden en dan de topografische kommen. Alle hulp moet uit Paramaribo komen. De slome overheid gaat zich eerst oriŽnteren en dan studeren en dan vergaderen en dan delegeren. Dat kost allemaal tijd. De hulpverlening is op gang gekomen na twee weken, de NCCR heeft het monitoren kennelijk onder controle. Maar  het gevaar is verplaatst naar de geestelijke (traumabestrijding) en lichamelijke Volksgezondheid onder jurisdictie van een minister met de toepasselijke naam Waterberg.. Watersnood brengt ziekten met zich mee zoals malaria, cholera, dengue, paratyfus, dysenterie etc. Het consumeren (in het lichaam dringen) van schadelijke bacteriŽn via open wonden, het voedsel en het drinkwater is de oorzaak van vele infectie ziekten. Vliegen en muggen leggen eitjes op alle voedsel en de uitwerpselen van mens en dier, rottingsprocessen, vergiftigen het drinkwater. EpidemieŽn kunnen voorkomen worden. Ook hebben het kwik,cyanide e.a. zware metalen en oliŽn bij goudwinning zich via het water verspreid over een groot gebied (delusion/ verdunning) en komen direct en indirect via de voedselketen terecht in het menselijk lichaam. De waterkwaliteit verandert, door vervuiling en erosie waardoor bepaalde diersoorten uitsterven.. Na het wegtrekken van het water volgt een tijdelijke reductie van de biodiversiteit, maar ook het lot van de vogels is getekend. Herstel is een kwestie van jaren.

 

                                                             © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.