:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737  

Paramaribo, 29 mei 2006
  Door Ludwich van Mulier.
 Foto's: NIBA Suri Magazine.

 

De watersnoodramp
 Deel 4
 

De wijze lessen van 'Ba Djannie' Cairo uit Coutiri

PARAMARIBO. De plantage Vierkinderen in het district Para is in vele opzichten een bijzondere plantage. In de grote regentijd (mei- augustus) is de plantage al een hele eeuw gewend aan overstromingen. De bewoners zijn de meest taaie kritische (moeilijke) doch ook respectabele Surinamers die er bestaan. Het is de eerste plantage met een juridisch valide beheerstructuur. Een stichting is de zaakgelastigde van de erfgenamen van de 12 oorspronkelijke eigenaren.Regelmatig wordt het dorpsbestuur naar huis gestuurd, als het niet blijkt te presteren. Reeds twee regeringsleiders zijn genetisch verbonden aan de plantage Jopie Pengel (ook aan Bersaba), en de huidige president Ronald Venetiaan. De regio – La prosperite (Bersaba), Mijnhoop (Republiek), Vierkinderen (Cola kreek). Studies over de regio  wijzen uit, dat vanwege de waterwegen (kreken), Flora en Fauna de regio deze regio de  meest geschikte toeristische recreatieregio van Suriname is. Vele prominenten hebben er dan ook hun vakantiewoning gebouwd. Eind tachtiger jaren zat de dorps oudste meneer Cairo – hij hoopte als negentiger de honderd te halen - voor de deur van zijn huis tegenover de recreatiezaal een pijp te roken. Eigenlijk ergerde “Ba Djannie”- zoals hij door de dorpelingen genoemd werd – zich stierlijk  aan een aantal zaken in zijn dorp “Coutiri”. Vierkinderen wordt door de ingewijden genoemd naar de voormalige plantage eigenaar de heer Coutier. “Ons Coutiri gaat naar de knoppen door de verlokkingen van Paramaribo. “ verzuchtte de oude Cairo terwijl enkele ambtenaren in het dorp arriveerden. Het waren ingenieurs, landmeters, topografen, en hydrologen van de overheid. “Ba Djannie” observeerde hun verrichtingen op afstand. Na een gehele dag werken, pakten de ambtenaren uit Paramaribo hun gewichtige meetinstrumenten, fototoestellen, statieven, mappen en landkaarten in en maakten zich op voor de terugreis naar Paramaribo. Ba Djannie hield hen, nog voor zij vertrokken, staande en vroeg wat zij in zijn plantage waren komen doen. Overrompeld door de interesse van de grijsaard antwoordden zij dat zij de waterstanden hadden gemeten, op punten van vergelijking met eerdere metingen. Zij maakten een inventarisatie van waterstanden, waterwegen, afvoergoten, waterbronnen, grondwater en grondlagen rondom het stroomgebied van de Tawajaricoura kreek die water levert aan de Coropina kreek. Ba Djannie werd boos en jammerde met stemverheffing; “Waarom hebben jullie mij als dorpsoudste niet geraadpleegd? Ik ben bijna 100 jaar oud en kan jullie precies vertellen waar en wanneer ik het water op zijn hoogste stand met mijn eigen ogen heb gezien. Wij maken merktekens en geven die door aan volgende generaties. Ik weet ook wanneer er een terugkerende springvloed is en de gehele plantage onderloopt. Ook weet ik hoe lang het water blijft zitten en wanneer het wegtrekt. De gebieden die nooit onder lopen kan ik ook aanwijzen, en ook de plekken die het eerst droog zijn. De voortekenen van zware regenval ken ik   omdat ik de natuurlijke omgeving ken en de geluiden van de dieren. Ik heb gezien welke dieren het eerst sterven bij watersnood en welke ziekten daarna uitbreken. Jullie in de stad weten alles beter. Die geweldige instrumenten, het papier met die grafieken van metingen, van je imponeren mij niet. Wanneer je klaar bent met meten, met je “fact finding missies”, en allerlei gewichtige registraties van eb en vloed, kan ik je vertellen wat het antwoord is. Dus meet maar voor je, bereken, evalueer en maak plannen tot je een ons weegt. Mij hebben jullie niets nieuws te melden, want ik woon hier en heb nergens te gaan. Wij zijn plantagemensen. Die politici in de stad zijntranga jesi, a presi o tan sungu”, aan de natuurramp kun je niet veel doen al ken je het water binnenstebuiten. Je kunt wel de mensen weerbaar maken en de regio onafhankelijk maken van Paramaribo.

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.