:: Biografie

 EDDY JHARAP

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Sirahmpersad Eduard Jharap werd geboren op 24 juni 1944 in Paramaribo, Suriname. 

Eddy maakte deel uit van een gezin van kleine landbouwers met 20 kinderen. Hij bracht zijn jeugd door te Santo Boma, in het distrikt Wanica. Het was een uiterst armoedig bestaan zonder stromend water en zonder electriciteit. Hij wenste niet onder die omstandigheden op het platteland te blijven wonen en nam voor zichzelf het besluit dat de enige manier om uit deze situatie te ontsnappen was door flink zijn best te doen op school en iets te worden in de maatschappij. Na de Graaf van Zinzendorffschool en de AMS te hebben doorlopen, vertrok hij in 1964 met een studiebeurs van de Suralco naar Nederland om aan de Rijksuniversiteit te Leiden geologie te studeren. Deze studie rondde hij vlot af en hij behaalde in 1970 zijn doctorale graad in algemene en structurele geologie. In 1968 trouwde hij met Greta. Ze hebben twee dochters Graciela (33) en Anita (30). Graciela is petroleum ingenieur bij British Petroleum in Schotland en Anita is econometrist bij een management consultancy bureau in Nederland.

Als student in Nederland was Eddy actief in verschillende studentenbewegingen en hield zich intensief bezig met de sociaal economische problematiek van Suriname. Hij had ook erg veel belangstelling voor de politiek met als doel om via de politiek verandering en verbetering te brengen in Suriname. Ook wou hij afrekenen met opvattingen van buitenlanders, dat Surinamers, niets op eigen kracht konden voortbrengen en voor alle grote ontwikkelingen buitenlanders nodig hadden. Deze gedrevenheid, zijn nationalistisch gevoel, de drang naar bevrijding, verbetering en strijd voor sociale rechtvaardigheid in Suriname, hebben hem doen terugkeren naar zijn geboorteland. 

In 1970 trad Eddy in dienst bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst van Suriname als veldgeoloog. Daarnaast was hij actief in het vakbondswerk en heeft vele managementfuncties bekleed. Samen met geloofsgenoten richtte hij de Volkspartij op en was kandidaat gesteld voor de verkiezingen van 1980. De politieke weg werd door de militaire coup van dat jaar echter afgesloten. In 1980 werd hij door de toenmalige Minister van Opbouw, wijlen Minister H.S. Adhin, benoemd tot voorzitter van de Oliecommissie, die de Regering over een nieuwe aanpak van het aardolie onderzoek en de oprichting van Staatsolie adviseerde. Buitenlandse oliemaatschappijen die vůůr 1980 naar aardolie in Suriname zochten, vonden de potentiŽle opbrengsten niet interessant genoeg en verlieten ons land. Dit was de aanleiding voor Eddy om zijn diploma geologie uit de kast te halen om een nieuwe uitdaging te beginnen. 

In 1980 werkte Eddy mee aan de oprichting van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en hij werd benoemd tot de eerste directeur. Al gauw groeide het besef dat als je iets wilt bereiken of veranderen je het lot in eigen handen moet nemen. Bovendien besefte Jharap dat loom naar succes toe kuieren er niet bij was. Besloten werd om de aardolie-aktiviteiten in eigen beheer, voor eigen rekening en risico ter hand te nemen. Met 'Vertrouwen in Eigen Kunnen' heeft Eddy met lokaal kader, gebruikmakend van buitenlandse technologie en vreemd kapitaal een volledig geÔntegreerd oliebedrijf opgebouwd, dat momenteel aan ongeveer 650 personen werkgelegenheid biedt en dat jaarlijks substantiŽle deviezen, belastingen en dividenden ten behoeve van de Staat genereert. Daarnaast biedt Staatsolie indirect werkgelegenheid via contracten aan diverse toeleveringsbedrijven. Met de ontwikkeling van Staatsolie heeft Eddy bewezen dat een bedrijf ook in de boezem van de Staat onafhankelijk en succesvol commercieel bestuurd kan worden.

Eddy heeft een zeer goede management intuitie en bezit het vermogen om op kritische momenten de juiste beslissingen te nemen en met succes. Dit boezemt vertrouwen in en geloof bij medewerkers. Hij weet hen steeds te overtuigen van zijn koers en richting met tastbare resultaten, waar ook de medewerkers zeer trots op zijn. Eddyís integriteit, zijn kundige leiding en bestuur, het bewijs van een goede huisvader, hart voor het bedrijf en zijn personeel zijn van waardevolle betekenis en doorslaggevende factoren die zeer gewaardeerd worden bij zijn personeel. De deelname van het gehele personeel bij de protestakties in mei/juni 1998 i.v.m. zijn ontslag aanzegging spreken voor zich. 

Staatsolie staat model voor een moderne industriŽle onderneming die in 25 jaar is uitgegroeid tot ťťn van de grootste bedrijven van Suriname met een aanzienlijke bijdrage aan de economie en de overheid. Met een omzet van US$ 270 miljoen (2006), een winst voor belasting van $ 165 miljoen en ruim 650 man personeel is Staatsolie een belangrijke pilaar van de Surinaamse economie en samenleving. In 1998 probeerde de toenmalige regering Staatsolie te verkopen aan malafide buitenlandse bedrijven. Zij ontsloeg Eddy die weigerde te werken aan de verkwanseling van deze parel van de Surinaamse economie. Het volk van Suriname kwam in opstand. De regering moest echter vertrekken en Eddy bleef. 

De slogan van Eddy (en Staatsolie) is 'Vertrouwen In Eigen Kunnen'. Inmiddels is Eddy gepensioneerd, hij was 25 jaar algemeen directeur van Staatsolie. Hij is de eerste werknemer, eerste directeur en de eerste jubilaris met 25 dienstjaren van het bedrijf. Voor zijn diensten mag hij zich drager van het Groot Lint in de ere orde van de Gele Ster noemen. Hij werd in 2005 opgevolgd door Marc Waaldijk.

Op zondag 13 januari 2008 organiseerde de 'Vereniging Ons Suriname' een presentatie van een boek over Eddy Jharap. In dit boek 'Vertrouwen in eigen kunnen', vertelt Eddy zijn persoonlijk verhaal aan econoom en historicus Sandew Hira. Zijn leven, studie, politieke en vakbondservaringen evenals zijn management kwaliteiten komen uitgebreid aan bod. Eddy overhandigde een exemplaar van het boek aan o.a. Bram Peper, ex-minister en burgemeester van Rotterdam en deskundige op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken in Suriname.

 

      © 2007 SurinamStars 

Bekijk ook de vele andere biografieŽn op SurinamStars, de best gerubriceerde databank!