:: Biografie

 HEADLY BINDERHAGEL

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Headly Ronald Binderhagel werd geboren op 29 september 1945 in Paramaribo, Suriname.

 Headly is de eerste burgemeester van Creoolse komaf, en de tweede Surinaamse burgemeester in Nederland. Headly kwam in 1968 voor academische studies, Klinische en Ontwikkelingspsychologie en Sociale Pedagogiek, naar Nederland. In Suriname werkte hij onder meer als kleermaker en onderwijzer. In Nederland was hij onder meer directeur van een basisschool en docent van een hogeschool. Behalve dat hij lid was van het regionale partijbestuur en het intercultureel beraad van het CDA, was hij voorzitter van het CDA in Noord-Brabant en actief als lijsttrekker en fractievoorzitter voor die partij in de gemeenteraad van Tilburg. Bij zijn vertrek uit de raad in 1999 werd Binderhagel door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Headly is ook actief als voorzitter van organisaties, die fondsen werven voor projecten in Suriname. Zo wist hij van de Europese Commissie meer dan 2 miljoen euro subsidie te verwerven voor de restauratie van de Kathedraal van Paramaribo. Voor zijn inzet op het gebied van Maatschappijontwikkeling werd hij op 25 november 2005 door de Surinaamse president benoemd tot Officier in de Ere-Orde van de Palm.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 kwam Headly in opspraak. Hij zou persoonlijk hebben aangestuurd op het vertrek van wethouder en PvdA lijsttrekker Huub Kockelkoren, die in opspraak raakte, nadat laatstgenoemde op eigen houtje en achter hun rug om een onderzoek instelde naar de declaraties van alle leden van het College van B & W, waaronder burgemeester Binderhagel. Het was echter de raad die de wethouder via een motie van wantrouwen tot aftreden dwong wegens het verlies van zijn bestuurlijke integriteit. Headly had in overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad twee hoogleraren bestuursrecht een onderzoek in laten stellen naar de gedragingen van wethouder Huub Kockelkoren. Toen deze deskundigen een vernietigend rapport uitbrachten, werd de positie van de wethouder onhoudbaar. Dat was enkele dagen voor de verkiezingen. Headly is op zijn beurt, als gevolg van dit aftreden, in de media door de PvdA onder meer 'beschuldigd' van onvoldoende afstand nemen in verkiezingstijd, zoals het een goed burgemeester betaamt, en van het onheus aangrijpen van de kwestie in verkiezingstijd.

Ook Surinaamse Nederlanders uitte in 2006 krititek op de burgemeester van Nuth. Headly vaart op tal van terreinen zijn eigen koers, wat niet door iedereen wordt geaccepteerd. Nu het eind van zijn politieke carrière in Nederland in zicht is, vertoont hij zich regelmatig in Suriname, maakt zich maatschappelijk verdienstelijk en zoekt bij alles wat hij doet de pers op. Eenmaal in Suriname, is Headly intensief bezig met het bouwen aan een netwerk oftewel het samenstellen van een achterban bestaande uit intellectuele Surinamers die niet symphatiseren met de politiek van President Venetiaan. 

Headly heeft in een discussie betreffende het duaal-burgerschap i.h.k.v. de afschaffing van de toescheidingsovereenkomst 1975 Sur.-Ned., duidelijk naar voren gebracht dat hij zich zal inzetten voor het duaal-burgerschap en het ontbinden van deze overeenkomst zijn goedkeuring niet heeft. Zich sterk maken voor het duaal-burgerschap, d.w.z. het verkrijgen van, naast de Nederlandse nationaliteit ook de Surinaamse Nationaliteit. Belang? Dit zou natuurlijk mooi aansluiten bij zijn politieke ambities in Suriname. In de inleiding uitte Headly zich niet positief over duurzame ontwikkeling en natievorming van Suriname. Zaken als wederzijds vertrouwen, vertrouwen in de overheid, gevoel van saamhorigheid die hij noodzakelijk acht mist hij in de Surinaamse samenleving. Hij treft eerder negatief denken, wantrouwen, gebrek aan motivatie en samenwerking en een sterk door etniciteit verdeelde politiek. Ook heeft Headly zijn bedenkingen of Suriname nog zit te wachten op expertise van de Surinamers uit Nederland.

Misschien wel de meest kleurrijke burgemeester van Limburg is ermee gestopt, Headly had gezondheidsproblemen en daarom stelde hij zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Op 29 augustus 2008 nam hij afscheid op het gemeentehuis van zijn ambtenaren.

 

      © 2006 SurinamStars 

Bekijk ook de vele andere biografieën op SurinamStars, de best gerubriceerde databank!