:: Biografie

LAETITIA GRIFFITH

 

:: Website 
www.laetitiagriffith.nl

:: E-mail
lgriffith@bda.amsterdam.nl

 

Laetitia Juliette Griffith werd geboren op 1 november 1965 te Suriname. 

Laetitia is tweede van vijf dochters uit het gezin Griffith. Vader Edmund Griffith was een bekende voetballer in Suriname en moeder werkte als ambtenaar bij het ministerie van onderwijs. In Suriname heeft Laetitia de basisschool en het VWO gedaan. Na haar middelbare school is zij in 1987 naar Nederland verhuisd. Onder andere om Nederlands Recht te gaan studeren. Dit had zij al op haar zestiende voorgenomen omdat ze het gevoel had dat indien zij in Suriname zou zijn gebleven haar toekomst reeds vaststond.

Laetitia was van juni 2005 tot maart 2006 wethouder van Financiën, Economische Zaken, Luchthaven, ICT, Deelnemingen en Inkoop. 

Sinds juni 2006 is Laetitia lid van de Tweede Kamer voor de VVD en woordvoerder staats-, civiel- en bestuursrecht. Laetitia kiest voor de VVD omdat keuzevrijheid, zelfontplooiing en vooruitgang als gedachtegoed haar aanspreken. Haar studiekeuze, haar loopbaan, haar levensstijl, haar houding ten opzichte van de medemens zijn daar voorbeelden van. De VVD staat voor meer ruimte voor ondernemerschap, meer vrijheid om werken en kinderen te combineren, de aanpak van jeugdcriminaliteit, meer veiligheid en een zekere oude dag. Daarom steunt zij de VVD!

Opleidingen
• 1984-1986 VWO: Lyceum te Suriname
• 1987-1992 WO: Nederlands recht, Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit der Rechtsgeleerdheid, hoofdrichtingen Strafrecht en Staats- en Bestuurs-recht. Doctoraalscriptie: “Klachtbehandeling in Nederland”; een inventarisatie naar het bestaan en het functioneren van politiële klachtenregelingen in Nederland”. 
• 2000-2002 Postacademisch - Master of Public Administration (Mpa), Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB)

Werkervaring
1993-1995 - Juridisch medewerker bij de directie Staats- en Strafrecht van het Ministerie van Justitie

1995-1998 - Secretaris van de voorzitter van het College van procureurs-generaal mr. Docters van Leeuwen en plaatsvervangend secretaris van het Colle-ge (intensief betrokken bij de reorganisatie van het openbaar ministerie en de parlementaire enquêtecommissie Opsporingsbevoegdheden naar aanleiding van de IRT-affaire)

1998-2001 - Senior juridisch medewerker bij het Directoraat Generaal Rechtshand-having (DGRh) van het Ministerie van Justitie (belast met de behande-ling van vragen van leden van de Tweede Kamer op Justitie-terrein; be-handeling van verzoeken van burgers, de media en advocatuur om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de behandeling van politiek- en publicitair gevoelige za-ken zoals de zaak Lanceé en de Groningse moordzaken)

Als projectleider en interdepartementaal contactpersoon voor het minis-terie van Justitie intensief betrokken bij de Bijlmerramp, de Hercules-ramp en de vuurwerkramp Enschede

1999-2002 - Duo-voorzitter van de ondernemingsraad DGRh

2001- 2003 - Senior beleidsadviseur bij het Directoraat Generaal Rechtshandhaving (DGRh) van het Ministerie van Justitie (belast met onder meer de georganiseerde criminaliteit, drugscriminaliteit en voertuigcriminaliteit)

2003- juni 2005 - Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD, woord-voerder Justitie en medisch ethische aangelegenheden

Vanaf Juni 2005 - Wethouder Financiën, Economische Zaken, Luchthaven, ICT, Inkoop en Deelnemingen te Amsterdam

Nevenactiviteiten
• Voorzitter Stichting Liberaal Reveil (onbetaald)
• Lid bestuur Stichting Machiavelli (onbetaald)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Gemeentemuseum Den Haag en de Stichting Escher Collectie (onbetaald)
• Ambassadeur Nationaal Fonds Kinderhulp (onbetaald)

Vrije Tijd
Tuinieren, film en reizen

 

      © 2005 SurinamStars 

Bekijk ook de vele andere biografieën op SurinamStars, de best gerubriceerde databank!