:: Biografie

 LOUIS DOEDEL Ü

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Louis Doedel werd geboren in Paramaribo. 

Louis Doedel trekt op jonge leeftijd met vele andere Surinamers naar Curacao, om daar werk te zoeken bij de olie raffinaderij Lagos. In die tijd heerste er overal werkeloosheid. De olie raffinaderij in Lagos had in die juist mensen nodig.

Louis vond werk bij de belastingen, maar hij hield zich volgens de ploitie op Curacao, meer bezig met revolutionaire praktijken. Daarom werd Louis het land uitgezet en keerde terug naar Suriname. 

Omdat er in Suriname weinig werk was richtte Louis op 25 mei 1931 een werkeloze commite op. Dit commite bood in mei 1931 met alle eerbied een petitie aan gouverneur Rutgers. Daarin het verzoek een arbeidsbeurs op te richten, het aanbesteden van openbare werken ter bevordering van de werkgelegenheid en het uitgeven van nieuwe landbouwgrond aan werkelozen. In oktober 1931 was er nog geen reactie van de gouverneur. Aangezien het volk honger had en erg boos was, hield het commite opnieuw een vergadering. Deze vergadering had een zeer aggresieve en grimmige stemming, waarna de werkelozen de straat op gingen. Er ontstonden rellen tussen de werkelozen en de politie die met harde hand de orde probeerde te houden. Na twee dagen rellen besloot de gouverneur met de werkelozen te praten, mits de menigte rustig was geworden. Hierop volgde nog ergere rellen, waarbij de politie zelfs met karabijnen bewapend de menigte te lijf ging. Een dode en verschillende gewonde tot gevolg. Hiermee was de rust terug gekeerd in Suriname en kwam er een einde aan de rellen.

Louis blijft doorzetten en richtte de SAWO (Surinaamse Arbeiders en Werkers Organisatie) op in 1932. Het werd een vereniging met statuten.  

  

      © 2005 SurinamStars 

Bekijk ook de vele andere biografieŽn op SurinamStars, de best gerubriceerde databank!