:: Biografie

 LUDWICH VAN MULIER

 

:: Website 
www.SurinamStars.com

:: E-mail 
ludwich@xs4all.nl

 

Ludwich Dennis Maria van Mulier werd geboren op 19 maart 1949 te Willemstad, Curaçao. 

In 1969 vertrok Ludwich naar Nederland. In 1970 wordt  Ludwich van Mulier winnaar van de door de NV. Billiton ingestelde Van der Rijnprijs (NF 2000,-), een literaire aanmoedigingsprijs voor jonge Surinaamse auteurs met de novelle ‘I sa Man’. De novelle wordt door de Bezige Bij/Amsterdam uitgegeven in een bloemlezing, ‘I sa man - Tra tamara’, Amsterdam, 1972. Met dit debuut begint het schrijverschap van Ludwich van Mulier die tot 1977 psychologie studeert aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

 Ludwig is in zijn studententijd mederedacteur van het Nijmeegs Universiteitsblad 'Vox Carolina' samen met Paul Scheffer (filosoof) en Gabriel van den Brink (filosoof). In de periode 1976-1984 is hij als wetenschappelijk assistent op het Instituut voor toegepaste Sociologie betrokken bij een aantal gepubliceerde boeken (onderzoeksrapportages) waarvan hij medeauteur is o.a. 'Surinaamse migranten in Nederland' (5 onafhankelijke deelonderzoeken), 'De positie van Surinamers in de Nederlandse samenleving' (Hoofdonderzoek; 384 pagina’s/ Hoofdstuk 3 migratiegeschiedenis), 'Huisvesting van Buitenlandse werknemers' (voorstudie voor een onderzoek naar de toedeling van woonruimte aan Turken en Marokkanen in Nederland), ITS, Nijmegen 1982.

Ludwig schrijft artikelen voor diverse kranten en tijdschriften waaronder het NRC-Handelsblad, de Bazuin, Het Bisdomblad Brabant (polemiek met Bisschop Bluyssen). Hij richt het culturele blad 'Palet' op en de eerste migrantenuitgeverij in Nederland, ‘Masusa’ en is hoofdredacteur van de Surinaamse Krant (weekblad/maandblad) die hij later omdoopt tot ‘Amazone-Post’ (Glossy magazine).

In 1980 neemt Ludwig als voorzitter van de culturele vereniging ‘Wi Na Wan’ in Nijmegen, het initiatief om samen met professor dr. Pieter Seuren het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS) op te richten. Samen met Professor Dr. Herman Wekker prolongeert hij het door hem opgerichte tijdschrift voor Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis, ‘OSO’ in boekvorm, onder de schutse van het IBS. Als uitgever is hij betrokken bij een aantal boeken waarvoor hij hoofdstukken schrijft, redigeert en auteurs begeleidt.

 Ludwig is heden voorzitter van het Surinaams Dichters - en Schrijversgenootschap dat hij samen met professor Rudy Bedacht in 1999 heeft opgericht. Voorts houdt hij zich bezig met het Surinaamse boekenvak en de mediasector zowel in Nederland als in Suriname waar hij een persbureau en boekhandel exploiteert.

Op 26 februari 2006 verschijnt in Kwaku te Amsterdam zijn nieuwste boek (gedichten en literaire essays) waarmee Ludwich een nieuwe periode in zijn schrijverschap aankondigt.

In 2011 verschijnt zijn boek 'Jana', een kleurrijke bloemlezing met Nederlandse en Surinaamse poezie. Ook brengt hij de vergeten en verzwegen cultuurgeschiedenis van de Indianen in beeld. Humoristisch maar met een ernstige ondertoon roept hij op, om de wereldwijde bestrijding van armoede te erkennen als hoogste morele prioriteit van de nieuwe mens.  

 Publicaties:
- I sa man,  bekroonde novelle; Bezige Bij, Amsterdam, 1972.
- ITS publicaties; Instituut voor Toegepaste sociologie. Nijmegen 1982
- Als buurlanden kunnen oproepen, politiek essay. Opgenomen als slothoofdstuk in het boek,
Grenada bevrijd of bezet? Nijmegen, 1984
- Impressies; een ex-leerling, Essays, I sab fa den Ams man de, Paramaribo, Een
bloemlezing van 35 jaar AMS - leven, Paramaribo,1985
- Desi Bouterse, Dekolonisatie en nationaal leiderschap, Nijmegen, een terugblik op 15 jaar
onafhankelijkheid, Geschiedenis/Biografie, 1990
- Survive - Overleven, Geschreven in opdracht van de stichting Ashrama, Rotterdam/Paramaribo, 1992.
- Een generatie die de bordjes moet verhangen (AMS van 1963-1973), literair/historisch
essay, opgenomen in, Bubu e naki mi, AMS van 1950- 1970, ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Albert Helman. Paramaribo, 1993.
- Solid, Interactie financiële markten, Beleidsondersteunende beschouwingen met betrekking
tot actuele ontwikkelingen op de Surinaamse valutamarkten, geschreven in opdracht van de stichting Ashrama, Rotterdam, 1994
- Nieuwe oogst, Surinaamse poëzie op de drempel van een nieuwe tijd. Een bloemlezing
poëzie en proza. Samensteller/eindredactie. Een uitgave van het Surinaams Dichters - en Schrijversgenootschap, Rotterdam/Amsterdam/Nijmegen, 2002.  

 

      © 2011 SurinamStars 

Bekijk ook de vele andere biografieën op SurinamStars, de best gerubriceerde databank!