:: Service

 SONGTEKST

 

:: Artiest 
Kenny B

 :: Tekst 
Kenny B

:: Titel
A sama de

 

Terug naar Songteksten

 1. A sama de

 2.  

 3. A sama de mie a wanie sie mo

 4. Mie a wani sama taki angam

 5. Mie weli fi joe angai mani so

 6. Joe o ki mie, a so mie sie

 7. Alla sang die mie abie gie

 8. Alla Gadoe dei ie de ainie mie ede

 9. Nawang sama lobie joe mo mie ja

 10. Ma a na tobie pai, a fa ie fie

 11.  

 12. A sama de mie a wanie sie mo

 13. A fie die mie be abie gie kaba

 14. Mie a poi taki a na’atiem

 15. N’ka gadoe sabie, ofa mie fie

 16.  

 17. Omeng ondo dei, mie o pakisei joe ete.

 18. Omeng ondo lei, die mie moe fegete.

 19. Sonteng Gadoe sa kii mittie gie bwasie mang.

 20. A ja oede oe sa sie

 21. Omeng ondo dei, mie o pakisei joe ete.

 22. Omeng ondo lei, die mie moe fegete.

 23. Sonteng Gadoe sa kii mittie gie bwasie mang.

 24. A ja oede oe sa sie.

 25.  

 26. A sama de mie a wanie sie mo.

 27. A fie die be abie gie kaba.

 28. Mie naabie ie bo, mie naabie ie peesa.

 29. A fa mie fie.

 30.  

 31. Deng fasie die joe e go mie datie ai go so.

 32. Mie sabie mie atie swaakie mekede mie nai mosso.

 33. Mie a wanie meke ie kong a mie mofoedo foe kong koko.

 34. Mie a de neeng agai.

 35. Oemang doe fa joe atie fie.

 36. Ie takie ie wanie takie ma na tokko.

 37. Mie a wanie sipang mie ede.

 38. Datie ede meke’m komoto.

 39. A winsie kabiteng kong taki ja na soso.

 40. Mie a de neeng agai, oemang doe fa joe ati fie

 41.  

 42. A sama de mie naw alikie mo mie be wanie libie gaandie angai

 43. Mie naabie ie bo, mie naabie ie peesa.

 44. Gadoe sabie fa mie fie.

 45. A sama de mie naw alikie mo

 46. Mie a wani sama takie angam.

 47. Mie weli fie joe angai manie so.

 48. Joe o ki mie, a so mie sie.

 49.  

 50. Deng fasie die joe e go mie datie ai go so.

 51. Mie sabie mie atie swaakie mekede mie nai mosso.

 52. Mie a wanie meke ie kong a mie mofoedo foe kong koko.

 53. Mie a de neeng agai.

 54. Oemang doe fa joe atie fie.

 55. Ie takie ie wanie takie ma na tokko.

 56. Mie a wanie sipang mie ede.

 57. Datie ede meke’m komoto.

 58. A winsie kabiteng kong takie ja na soso.

 59. Mie a de neeng agai, oemang doe fa joe ati fie

 60.  

 61. A sama de mie a wanie sie mo.

 62. Mie a wanie sama takie angam.

 63. Mie weli fi joe angai mani so.

 64. Joe o ki mie, a so mie sie.

 65. Alla sang die mie abie gie.

 66. Alla Gadoe dei ie de ainie mie ede.

 67. Nawang sama lobie joe mo mie ja.

 68. Ma a na tobie pai, a fa ie fie.

 69.  

 70. Omeng ondo dei, mie o pakisei joe ete.

 71. Omeng ondo lei, die mie moe fegete.

 72. Sonteng Gadoe sa kii mittie gie bwasie mang.

 73. A ja oede oe sa sie.

 74.  

 75. Omeng ondo dei, mie o pakisei joe ete.

 76. Omeng ondo lei, die mie moe fegete.

 77. Sonteng Gadoe sa kii mittie gie bwasie mang.

 78. A ja oede oe sa sie

 

 

      © 2006 SurinamStars