:: Nieuws

Nieuwsdienst van de ASD: Actieforum voor Socialisme en Democratie, 1 juni 2007.

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Iedere week het laatse nieuws rechtstreeks uit Suriname!

In de nabije toekomst zullen auto’s ook rijden op waterstof, naast fossiele brandstof (olie), en biobrandstof ethanol (uit suikerriet, maïs), en geperste lucht. Waterstof op chemische wijze verkregen door korrels uit Aluminium en Gallium is schoner dan ethanol. Aluminium, Gallium en andere stoffen met multiple toepassingsmogelijkheden zitten in de Bauxieterts. In en nabij het Bauxiet mijngebied zitten ook tal van andere grondstoffen zoals ijzer en goud.

Het Bakhuisgebergte herbergt vele bodemschatten en is gelegen in het internationaal beschermde Centraal Suriname Natuurreservaat. De belangrijkste redenen om onmiddellijk te stoppen met de huidige concessieverlening aan multinationals zijn de veranderde economische status  en gestegen marktpositie van de bauxieterts, de milieuvernietiging door mijnbouw, de kwaliteitsverandering van water door erosie. De schone watervoorraden in het boven-Corantijngebied zijn van onschatbare waarde voor mens, dier en economie. Zolang de rest van Suriname niet onder controle is en er geen evaluatie is gemaakt van de geleden schade door wangedrag van multinationals in de uitgeputte exploratiegebieden, moet de regering West Suriname met rust laten.

 Waterstof brandstof van de toekomst.

Om de olieafhankelijkheid te reduceren, is de president van de USA,  George Bush in hoge snelheid alternatieven voor de autobenzine en elektriciteitsopwekking aan het zoeken. Deze manoeuvre is deels ook het antwoord op de invloed van Venezuela en de OPEC –landen van het Midden-Oosten ( die de olieprijs bepalen) op de energiebehoefte van de USA. Amerikaanse geleerden wijzen op het gevaar van stagnerende olieleverantie als Bush in oorlog gaat met Iran. Zijn bezoek aan Brazilië onlangs had o.a. als doel de Braziliaanse ethanolproductie te koppelen aan de Amerikaanse energievraag. Veel geld wordt uitgetrokken om de Amerikaanse wetenschap en technologie te prikkelen om zo snel mogelijk commercieel aantrekkelijke alternatieven voor autobenzine toepasbaar te maken. In Amerika is daarom nu een grote wetenschappelijke lobby ontstaan voor weer andere toepassingen voor het winnen van elektriciteit. Koplopers zijn voorlopig hernieuwde aandacht voor steenkool, versimpeling van ethanoltoepassingen bij tankstations, de brandstofcel (chemische splitsing i.p.v. verbranding van olie) en waterstof uit Aluminium. Aluminium en water zijn ecologiebesparende energiedragers. Door Aluminiumdeeltjes en Gallium als gel - mengsel te tanken (vloeibare pasta met een hoog kookpunt) en er water aan toe te voegen kan door chemische werking in de auto waterstof geproduceerd worden met weinig afvalproducten. Er komen geen gifgassen vrij en Aluminium is te recyclen. Enkele problemen die nog commercieel beheersbaar moeten  worden gemaakt zijn de hoge warmteproductie en de opslag van waterstof. Volgens wetenschappers aan de Purdue universiteit van Indiana kan de waterstofproductie door een gecombineerde technologie reeds voor 2020 wereldwijd toepasbaar zijn in auto’s, elektronica zoals laptops en in de ruimtevaart.

 Stop roof en onderhandel keihard met kennis van zaken

De autoriteiten in Suriname dienen rekening te houden met  internationale wetenschapstechnologische vernieuwingen – zoals de waterstofproductie en het persen van lucht, wind en zonne-energie, bio-energie, de brandstofcel, vernieuwde kernenergie, en water als energiedragers - die een geheel andere kijk geven op de rijkelijk aanwezige grondstoffen in ons land. Bovendien is de Aluminium voorraad in Suriname niet onbeperkt. Om Aluminium te produceren is weer energie nodig voor het bereiken van de hoge temperaturen bij het  calcineerproces (verhittingsproces.) Suriname heeft veel mogelijkheden voor het aanwenden van alternatieve energiebronnen. We hebben expertise nodig op het niveau van public affairs management, benchmarking (kijken in de keuken van anderen en netwerken binnen de wetenschap en technologie). Een Surinaamse wetenschapper in dienst van de KLM heeft baanbrekend werk verricht in de USA en Europa voor toepassingen van de brandstofcel in de luchtvaart. De aan Nederlandse wetenschapsinstituten verbonden Surinaamse kerngeleerden en hun netwerken moeten als adviseurs worden betrokken bij het energievraagstuk van Suriname. De economie en mijnbouw hoeven niet meer eenzijdig afhankelijk te zijn van Suralco (Alcoa) en Billiton. Die tijd is voorbij. Alle lopende concessies met multinationals moeten worden herzien vooral in de mijnbouwsector. Waarom heeft Suriname niet een overkoepelend mijnbouwbedrijf voor al onze delfstoffen? Een multidisciplinaire denktank? Waar is de in Suriname verkregen knowhow van Billiton en Suralco? Door een wetenschappelijke voorsprong weten de multinationals precies hoe de wereldmarkt voor grondstoffen in de toekomst  verandert als gevolg van de nieuwe technologieën. Zij onderhandelen met individuele Surinaamse tegenspelers zoals Gregory Rusland onze minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die zich laat bijstaan door een passief en log Bauxiet Instituut, burgers en politici die geld ontvangen om de andere kant op te kijken. Conservation International, onze Milieu-watch o.l.v. Wim Udenhout, zwijgt als het graf als de namen Alcoa en Billiton aan de orde zijn. Een multinational betaalt nu inheemse kapiteins 490 USA dollars per maand om niet moeilijk te doen. Braziliaanse garimpeiros hebben recentelijk 17.000 USA dollars betaald aan inheemsen om neer te kunnen strijken aan de boven Corantijn  (Bakhuisgebied) bij de Moseskreek. Het Chinese bedrijf Superbee heeft kolossale hoeveelheden hout opgestapeld  bij Apoera, dat nu ligt te rotten, en blijft kappen. Niemand houdt hen tegen. Hout -en goudrovers gebruiken Guyanese arbeidskrachten, en tonen geen enkele compassie met of respect voor Suriname en de Surinamers. De vernietiging van West Suriname – onze laatste reserve – is al begonnen. De inheemsen moeten zelf in actie komen al dan niet met internationale steun van  organisaties als The Amazone Conservation Team (ACT/CBL/CSNL), Greenpeace, OIS, VIDS, Tucayana Amazone, als de regering het niet doet.

 (Ludwich van Mulier, Amsterdam, 1 juni 2007).

 

      © Juni 2007 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.