:: Nieuws

Nieuwsdienst van de ASD: Actieforum voor Socialisme en Democratie, 12 juli 2007.

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Iedere week het laatse nieuws rechtstreeks uit Suriname!

Bevolking Zuid- West Suriname  in opstand tegen gouddelvers en houtrovers

Inheemsen boos op  de regering en buitenlandse bedrijven; ASD wil actie!

 De spanning in Apoera heeft een hoogtepunt bereikt. De Braziliaanse gouddelvers zijn gereed met hun goudponton. Het delven van goud en de daarmee gepaard gaande kwikvervuiling gaat binnen enkele dagen op grote schaal beginnen.Hoofdinspecteur van Politie Bruining uit Nickerie, zegt dat er in Apoera, Wasjabo en Section niets aan de hand is. Hij zou bij een recente inspectie geen onregelmatigheden hebben gesignaleerd. Maar de bewoners zijn daar niet mee eens en zeggen dat Brazilianen, Chinezen, Guyanezen,met overheidsvergunningen dagelijks actief zijn. Charles Stuart  vertegenwoordiger van de nieuwe politieke partij ASD, te Apoera zegt dat de inheemsen nergens bij betrokken worden: “men is echt boos”

Georganiseerd verzet van de inheemsen

De dorpelingen zullen deze week een protestbrief indienen bij de Surinaamse regering. De brief is gebaseerd op eerder, op 6 augustus 2006, genomen gezamenlijke besluiten van dorpsbesturen en organisaties van de gemeenschappen aan de Coppename-Wayambo- en Nickerierivier. In een grote krutu hebben deze organisaties, ondersteund door VIDS (Davis C. Lewis) en  de PAS (Francois C. de Laat), verklaard dat zij zich gaan verzetten tegen alle activiteiten die zonder hun medebeslissing genomen worden in hun economische regio. Zakenlui uit Nickerie o.a. de olieleverancier Ramkisoensing verdienen veel geld door hand en spandiensten aan de buitenlandse bedrijven te verlenen. Charles Stuart:’De organisaties van inheemsen, o.a. de OIS, VIDS, Tucajana, en de ASD bereiden gezamenlijke acties voor. Zij willen voorkomen dat o.a. door omkoping van bepaalde inheemsen, onderling verdeeldheid wordt gezaaid.

Schandalige praktijken van Multinationals.

De Billiton heeft,ongecontroleerd,grote delen van het oerwoud nabij het Bakhuisgebergte opengekapt. Het Suriname Natuurreservaat wordt met medeweten van de overheid en de milieu organisatie Conservation International vernietigd. De Suralco is in het geheim zich aan het richten op andere grondstoffen en heeft o.a. een Goudbedrijf Newmont ingehuurd om voor haar goud te gaan delven in Oost en West Suriname. Buitenlanders kopen concessies van Surinaamse particulieren en men (Canadezen en Amerikanen) schept bewust een nevelige ondoorzichtige toestand in de mijnbouwsector door te rommelen met dochtermaatschappijen, overnames en fusies. De regering is medeplichtig aan het zaaien van verdeeldheid onder de inheemsen. Er wordt buiten het parlement onderhandeld met internationale bedrijven die vergunningen krijgen, zonder bij te hoeven dragen aan de infrastructuur en/of het milieu. De weg naar Apoera (waar de Billiton over rijdt) is onbegaanbaar en zeer ernstig beschadigd op tenminste 4 plekken; Tibiti,Witagron, Kabo (Kabalebo), Bigi Poika. Vervoer over de Corantijn wordt door bestuurders in Nickerie tegengewerkt met contraproductieve regels. De inheemse bevolking zit in een isolement kijkt werkloos toe hoe hun omgeving wordt vernietigd en geplunderd. Elders in het land hebben kapiteins en particulieren individueel concessies doorverkocht aan Amerikaanse multinationals. Een nationale commissie van de ASD onderzoekt momenteel gevallen waarbij  kapiteins in ruil voor auto’s, aalmoezen en individuele giften, grote gebergten aan Amerikanen en Canadezen cadeau gegeven hebben. Volgens de commissieleden zijn er ook juridisch dwalingen begaan door oa. Newmont. De commissieleden (R. Overman/Paramaribo) en Saramacca (A.Tjon A Loi/Saramacca) en Bernardorp (Gijsberg/Bernarddorp) verklaren dat het verboden moet verboden worden dat door individuele Surinamers verkregen concessies worden doorverkocht aan buitenlanders. De export van alle delf- en grondstoffen (Bauxiet, goud, diamant, gesteenten, ijzererts, uranium, etc) via (geheimzinnige internationale constructies) door de o.a.. Suralco/Alcoa en Cambior moet worden onderzocht, aldus de commissie. Momenteel zijn de Billiton (Ned/Brits), Alcoa (Amerikaans), Alcan (Canadees), Rio Tinto PLC (Brits), Companhia Vale do Rio Doce (CVRD/Braziliaans), Inco Ltd. (Nikkel/Canadees) in een overname gevecht gewikkeld waarvan de effecten in Suriname weldra merkbaar zullen zijn. Onder de oppervlakte speelt men elkaar de bal toe. Het volk  wordt belazerd waar het bij staat. Surinaamse projecten worden door de regering uit rancune geboycot. Reeds jaren vecht de heer A.Tjon Aloi  (oud NPS-er en nu ASD)voor een (Landbouw/toerisme/remigratie) ontwikkelingsproject dat de armoede in district Saramacca kan opheffen. Donderskamp, een inheems dorp is totaal geďsoleerd en er wordt in de omgeving van het dorp flink hout geroofd., aldus Clarita Oosterwolde (ASD/Donderskamp).De ASD is niet bang voor de multinationals en is bezig met internationale steun te verzamelen voor een offensief tegen de uitverkoop en milieuvernietiging van Suriname. Over al deze zaken houdt de ASD een bijeenkomst op zaterdag 14 juli a.s. te Paramaribo.

 (De nieuwsdienst van Actieforum voor Socialisme en Democratie. ASD)

 

      © Juli 2007 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.