:: Nieuws

Nieuwsdienst van de ASD: Actieforum voor Socialisme en Democratie, 04 september 2007.

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Iedere week het laatse nieuws rechtstreeks uit Suriname!

Socialistische Politieke partij ASD: “Het volk zegt  nee tegen de  politiestaat”

Rechtsgevoel van de natie aangetast

 Het rechtsgevoel van de bevolking in Suriname is verstoord. Recente  afrekeningen  in de top van de machtselites, roepen vragen op. De burgerlijke grondrechten, vrijheid van meningsuiting, het recht op werk (inkomen), wonen en veiligheid, zijn ondermijnd. Het volk wordt met de dag onrustiger omdat het voelt dat het  wordt voorgelogen. De inconsistenties in besluitvorming van de Nationale Assemblee en  het justitieel apparaat duiden op ernstige tegenstellingen bij de formele en informele machtsgroepen. De president staat zichtbaar buitenspel. Zijn verwijzen naar Justitie en Politie als van hem persoonlijk optreden verwacht wordt, geeft het volk een gevoel dat andere krachten regeren in Suriname. De cruciale vraag die aan de orde is luidt: “Wie is de baas in Suriname, het nationale kapitaal of het buitenlands kapitaal? De formele of informele economie?” Dit zijn constateringen van de leiding van het Actieforum voor Socialisme en Democratie (ASD) die gestart is met de voorbereidingen voor haar jaarcongres. Op 8 november aanstaande organiseert de partij haar eerste jaarcongres (Thema: Socialisme en Democratie in Suriname”) waarop het bestuur zal worden bekendgemaakt. In dit kader analyseert de ASD de actuele politieke situatie in het land.

 Schoonmaak bij Justitie dringend

In een rechtsstaat dient het democratische samenspel tussen, politiek, media en de publieke opinie, eerlijk, begrijpelijk en transparant te zijn. Het volk moet kunnen zien hoe de politieke besluitvorming tot stand komt. Het moet zich veilig voelen en erop kunnen vertrouwen dat namens hen het nationaal belang gediend wordt. De informele economie wordt gedoogd en  kan nooit bestaan zonder verbindingen met de formele economie.  Het Justitiële apparaat dat impliciet de informele economie stilzwijgend goedkeurt, wordt bediend door personen die bindingen hebben met de politiek en de economie. De top van de ministeries is partij - politiek ingevuld.Deze structurele constellatie degradeert de wet en regelgeving en opwaardeert de macht van personen en machtsgroepen. De arm van een politieke partij of machtselite reikt tot in het beleid van een ministerie. Door de kleinschaligheid van de samenleving zijn psychologische  gelaagdheden en verstrengeling van  functies en belangen belangrijke impulsen tot handelen. In zijn boek over het functioneren van het openbaar ministerie, wees de rechtsgeleerde prof. Mr. Dr. Dries van Agt (ex-minister van Justitie in Nederland)op het gevaar van de erosie van het gezag van het Openbaar ministerie dat geacht wordt het nationale belang te vertolken. Die erosie - afname van inhoudelijke respectabiliteit – wordt mede  veroorzaakt door achterstanden in wetgeving, organieke wetten en schriftelijke vastlegging van rechtspraak; jurisprudentie. Rechters moeten hun rechtspraak kunnen verantwoorden door verwijzingen naar eerdere rechtspraak, geschreven en getoetste evidentie. Het bovendien ontbreken van toegepast juridisch wetenschappelijk  onderzoek, bijvoorbeeld  de koppeling van forensisch onderzoek aan het strafrecht, ontneemt de rechtspraak haar objectieve autoriteit. Te veel macht komt hierdoor  in handen van individuele personen – rechters (hun relatienetwerk)- die handelen op eigen gezag onder  invloed van de publieke opinie en belangengroepen.

Onvermijdelijk zijn  dan de inconsistenties in rechtspraak, die onwenselijk zwaar op de schouders van enkelen komt te liggen. Het volk heeft het gevoel dat de rechterlijke (rechtspleging of rechtsbedeling)  macht partijdig is dat er geen recht wordt gesproken. Voeg hierbij de korte lont van de partijpolitiek en het etnisch handelen van politici en men begrijpt hoe het justitieel apparaat kan verworden tot instrument van de politiek en  van sinistere persoonlijke belangen. Het openbaar ministerie is niet langer van “onbesproken “gedrag en is nu zelf onderwerp van kritiek. Er is sprake van een politiestaat als belangengroepen via de politiek de staatsapparaten justitie, politie en leger gaan bedienen en aldus onderlinge conflicten gaan beslechten. De ASD vindt dat het volk van Suriname de koloniale staat (1975), politiestaat (1980), en de militaire staat (1987) heeft afgewezen en nu toe is aan democratische hervormingen op socialistische grondslag. Er is grote behoefte aan krachtig en deskundig socialistisch leiderschap in Suriname. De ASD pleit voor eerherstel van vele burgers die onrecht is aangedaan, een perceel en basisuitkering voor alle Surinamers, inhaalprogramma’s voor sociale woningbouw, erkenning rechten van inheemsen en Marrons.

ANS Persbureau, Paramaribo/Nijmegen 4 september 2007. Door: L. van Mulier

 

      © September 2007 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.