:: Nieuws

Met dank aan het NIBA SuriMagazine.

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Iedere week het laatse nieuws rechtstreeks uit Suriname! Beluister dit nieuws ook live bij radiostation Club-ParadiseFM. Iedere vrijdagavond, 20:30 uur. 105.5 fm Kabel of 107.9 FM Ether. 

Meer dan 1800 griepgevallen geregistreerd

Steeds meer mensen melden zich met griepklachten bij de dokter. Er is een toename van acute luchtweginfecties meldt het Bureau voor openbare gezondheidszorg, BOG. In de afgelopen maand zijn er meer dan 1800 van griepgevallen geregistreerd. De infecties worden mogelijk deels veroorzaakt door het influenza type B virus. Dit type virus is te herkennen aan koorts, hoesten en andere verschijnselen aan de luchtwegen. Wim Bakker, onderdirecteur van het BOG zei dat personen die griep of diarree hebben, veel moeten drinken om uitdroging te voorkomen. Het wassen van de handen is ook belangrijk om de virussen niet verder te verspreiden. Bij seniore-burgers en mensen met interne ziekten zoals; long-,lever-en nieraandoeningen, HIV/AIDS en bloedarmoede kunnen deze infecties ernstige consequenties hebben. De ziekte duurt ongeveer een week, waarna het hoesten nog kan aanhouden. Besmetting vindt plaats via de lucht en via de handen. Bakker zei ook dat mensen die besmet zijn met het virus liever niet aan het werk of naar school moeten gaan, om te voorkomen dat het virus zich verder blijft verspreiden. De afgelopen week hebben op verschillende RGD-poliklinieken in de districten personen met griepverschijnselen aangemeld. In het district Coronie waren het er 10 personen, in Saramacca 7, in Moengo 22 en in Nickerie 18 personen allemaal met de zelfde klachten. De artsen bevestigen dat het aantal personen met deze klachten groter dan normaal is.

Bloeddonoren Nickerie worden gehuldigd

De bloeddonoren van het district Nickerie worden op 12 augustus gehuldigd voor het vrijwillig afstaan van bloed. Na Paramaribo heeft Nickerie het grootste aantal bloeddonoren en wel 230 personen, waarvan de meeste vrouwen zijn. Zij zullen op deze dag extra in het zonnetje gezet worden voor hun verdienste. Bloeddonoren zijn in deze tijd onmisbaar. In Suriname zijn er in totaal 4844 donoren en dat is nog niet eens 1 procent van de bevolking.

MOP moet de inkomsten van de overheid vergroten

Het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma moet de inkomsten van de overheid vergroten. Dit zei minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking in zijn inleiding op het MOP. Hij sprak over de ontwikkelingsstrategie en de economische groei die vanuit verschillende sectoren gestimuleerd moet worden. De minister had het ook over de ontwikkeling van de toerisme sector. Het toerisme moet impulsen krijgen, zodat Suriname aantrekkelijk wordt voor de toerist. Als het toerisme toeneemt, zullen meerdere sectoren zich ontwikkelen. Water is een andere bron waarmee de overheid haar inkomsten zou kunnen vergroten. Suriname is volgens de minister, een van de weinige landen met een grote reserve aan drinkwater. Volgens buitenlandse deskundigen zal water in de toekomst duurder worden dan olie. Het DNA-lid Rashied Doekhie kwam met een andere uitleg en zei dat Suriname wel veel water heeft maar dat dit niet geschikt is voor consumptie. Veel van ons water in het binnenland is verontreinigd en we kennen de zuiverheid ervan niet meer. Het lid Winston Jessurun vroeg of de regering de accijns op water wilde opheffen. Jessurun zegt zich af te vragen of deze belasting noodzakelijk is, aangezien het duurder is geworden voor lokale waterproducenten om water te exporteren. Minster van Ravenswaay heeft alle vragen beantwoord die betrekking hebben op zijn ministerie. Hij zei dat het MOP een wisselwerking is van economisch en sociaalmaatschappelijk ontwikkeling. Er zal ook aandacht besteed worden aan het binnenland waardoor ontwikkeling ook daar gestimuleerd kan worden.

Koelbloedige moord in Guyana

In Guyana werden deze week acht personen in koelen bloede doodgeschoten. Een bende van ruim tien personen drong de krantendrukkerij van Kaieteur News binnen. Een ooggetuige, die zich schuil wist te houden, vertelt dat vijf collega's zonder pardon werden neergeschoten. In drie wijken van Guyana waren bendeleden op dezelfde tijd actief. Behalve de vijf slachtoffers bij de drukkerij, werden nog drie andere personen gedood. Verschillende mensen zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de politie hebben de moorden iets te maken met een bendeoorlog. President Bharat Jagdeo was in de drukkerij om zijn medeleven te tonen. De Associatie van Caribische Mediawerkers zegt in een verklaring dat de aanval op de drukkerij aantoont dat de criminaliteit in Guyana de media niet spaart. De journalistenorganisatie roept de media op hun werk te blijven verrichten ondanks de intimidatie.

President roept op tot samenwerking

President Ronald Venetiaan roept de Inheemse bevolking op om met de overige bewoners van het land in partnerschap samen te werken. Het thema van de Verenigde Naties van de internationale dag van de Inheemsen is partnerschap en actie. In een televisietoespraak tot de samenleving staat de president stil bij hun achterstandspositie. Het staatshoofd benadrukt dat met de nationale vrije dag de positie van de inheemsen, die de oudste bewoners van het land zijn, erkend wordt. De president hoopt dat iedereen inspiratie zal putten uit deze dag om gezamenlijk verder te gaan.

Kon Yere-expo van Ludwig IJzer

Kon Yere, zo heet de expo van kunstenaar Ludwig IJzer die werd geopend in Tori Oso. De kunstenaar belicht in deze solo-expo de rol van de communicatie in onze samenleving. De drum, die symbool staat voor communicatie, en de matta (houten vijzel) voor voedsel, zijn volgens IJzer de belangrijkste noden van Suriname. Slecht communiceren leidt vaak tot de grootste misverstanden. De kunstenaar wil met zijn expo de aandacht vragen voor betere communicatie. Vooral beleidsmakers moeten de noden en de problemen die zich in het land voordoen kritisch doornemen om zo hierop te kunnen inspelen. Het is belangrijk dat de boodschap die door de drum wordt doorgegeven, goed wordt begrepen. De expo Kon Yere (Komt luisteren) van Ludwig IJzer is tot en met 19 augustus te zien.

Kortgeding van Fernandes uitgesteld

Het kortgeding dat Fernandes aanhangig heeft gemaakt tegen de staat is uitgesteld. De afgelopen week zijn de zes arbeiders die voor verhoor zijn opgeroepen en de advocaat van de staat, meester Frank Truideman, voor de rechter verschenen. Mr. Stanley Marica is de advocaat van de werknemers die door Fernandes naar huis zijn gestuurd. Hij zegt dat er een werkafspraak is gemaakt en dat zij de gelegenheid hebben gehad om hetgeen waartegen is geprocedeerd, door te nemen. De gedaagde partijen hebben niet voldoende tijd gehad om de bundel met de 40 punten tellende conclusies te bestuderen. Op 14 augustus komen de partijen, de staat en de zes werknemers weer voor de rechter.

Contact met je gesprekspartner

De training Beleidsontwikkeling en projectmanagement is begonnen in het district Sipaliwini. Het doel van deze training is het bevorderen van het bewustwordingsproces, dat de kwaliteit van ambtenaren op de werkvloer moet vergroten. Met de start van deze bijscholing wordt er een aanvang gemaakt met het decentralisatieproces. District Commissaris Rudy Strijk zegt dat er veel kritiek is geleverd op het document dat deze training bevat. Minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling zegt dat ontwikkeling vraagt naar het zoeken van nieuwe mogelijkheden en inzichten om bij te benen. De eerste training gaat over Contact met je gesprekspartner. Renata de Bies, een van de trainers, hoopt dat de trainees straks de opgedane kennis zullen omzetten in de praktijk en dat de kwaliteit op de werkvloer wordt verhoogd. Ruim tien ambtenaren werden voor deze training geselecteerd.

Granman der Paramakaners naar Cuba

De granman der Paramakaners, Jan Levi, vertrok de afgelopen week naar Cuba voor een oogbehandeling. Nadat hij door de Cubaanse artsen was onderzocht, werd vastgesteld dat verdere behandeling noodzakelijk is. In het district Para worden oogmetingen en onderzoek door Cubaanse artsen gedaan. Dit in het kader van het Milagros-project. Dit houdt in dat personen die lijden aan oogaandoeningen, zoals cataract en andere oogafwijkingen, de mogelijkheid krijgen zich kosteloos te laten behandelen of opereren in Cuba. De mensen voor de operatie worden door de Cubaanse oogartsen geselecteerd. Het project wordt in alle districten uitgevoerd. Meer dan 90 personen hebben hun naam opgegeven bij de poli te La Vigilantia. Uit deze groep van personen met een oogaandoening gaan 16 voor een specialistische behandeling naar Cuba. Het Milagros-project werd Suriname aangeboden door de Cubaanse en de Venezolaanse regering.

Binnenstad in het weekend zonder water


De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) is bezig met het vervangen van pompen. Op het station aan het William Kraanplein zijn er pompen in bedrijf die aan vervanging toe zijn. Ook de pompen van de stations te Blauwgrond en Van Hattemweg zullen vervangen worden. In het weekend begint de maatschappij met de eerste vervangingswerkzaamheden en zal het station een halve dag buiten bedrijf zijn. De binnenstad zal hierdoor zonder water komen te zitten. Water dat tijdens de werkzaamheden vrijkomt, zal naar de straat worden verpompt. Om veiligheidsredenen zal omwille van de werkzaamheden in het weekend het William Kraanplein vanaf 10 uur 's avonds gesloten zijn voor het rijverkeer. Instellingen, die geen water mogen ontberen, zullen wel door de SWM worden voorzien, in geval die in het weekend zonder water zouden komen te zitten. Zondagmiddag zal de waterdruk weer zijn genormaliseerd.

Wet Suriname Business Forum

De wet van het Suriname Business Forum is aangenomen. Het Suriname Business Forum is een platform voor dialoog tussen de overheid en het bedrijfsleven om duurzame economische groei en werkgelegenheid in Suriname te bevorderen. Met 40 stemmen werd de wet aangenomen. In het forum zitten vertegenwoordigers van de ASFA, KKF, VSB, ADEK, de ministeries van Financien, Handel en Industrie en Justitie en Politie. Verschillende DNA-leden vroegen of het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ook vertegenwoordigd zou worden in het forum omdat er raakvlakken zijn met de agrarische sector. Minister Clifford Marica verduidelijkte de rol van LVV met betrekking tot het forum. Het bedrijfsleven is blij met deze wet. Investeren in Suriname is heel erg moeilijk. Ondernemers moeten zich aan wetten houden die sterk verouderd zijn of die nog niet zijn aangepast. Rashid Doekhie van de ASFA zegt dat er nu pas gewerkt kan worden. De eerste aanzet is vijf jaar geleden gegeven om tot een business forum te komen. Het wachten is nu op de publicatie van de wet om deze te bekrachtigen. Volgens Doekhie zal het nog twee maanden duren voordat de eerste werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. In principe is alles al startklaar en wordt nu op een laag pitje gewerkt.

Weg naar Atjoni blijft probleemgeval

De weg naar Atjoni kan nog niet aangepakt worden. Al jaren klagen bewoners over stof en diepe kuilen die de weg onbegaanbaar maken. Met het ministerie van Regionale Ontwikkeling is overeengekomen, dat de weg onderhouden zou worden door de verschillende bedrijven die gebruikmaken van deze weg. Twee weken geleden konden fecalienbedrijven niet naar de rivier om hun lading te dumpen. Minister Ganeshkoemar Kandhai zei dat er afgesproken was dat de weg door de bedrijven zelf onderhouden zou worden, maar dat hij het probleem wel zal oplossen. Alle wegen in Paramaribo worden door het ministerie van Openbare Werken onderhouden. In de districten worden de hoofdwegen ook door O.W. onderhouden maar zijwegen moeten door het ministerie van Regionale Ontwikkeling aangepakt worden.

Catalogus Kibri a Kulturu

Kunstenaar Marcel Pinas is uitgekomen met een catalogus Kibri a Kulturu. Het onderwerp dat in de catalogus voorkomt en ook in werk van de kunstenaar, is behoud van de marroncultuur. De catalogus is een mijlpaal in de kunstloopbaan van Marcel Pinas. Hij staat bekend om zijn mixed-mediaschilderijen en kunstinstallaties waarin gebruik van traditionele gebruiksvoorwerpen uit zijn cultuur en symbolen uit het Afaka-schrift centraal staan. Deze kunstenaar heeft onder meer in Duitsland, maar vooral in Suriname levensgrote moderne kunstinstallaties gemaakt die alle een urgente boodschap geven aan de gemeenschap. De installaties zoals onder andere in Duitsland de Moved Wind, en in Suriname het Kokolampoe-project, de Memre Moiwana-installatie en het project van de Totempalen staan daarom niet in musea maar op openbare locaties.

Javaanse Surinamer niet meer ondergeschikt

De Surinamer van Javaanse afkomst zit nu niet meer in een ondergeschikte positie, maar is in een strijd om leiderschap. Dat is de mening van Kartokromo. Hij heeft een boekwerk uitgebracht waarin hij stelt dat Surinamers van Javaanse afkomst strijden voor politieke macht en leiderschap. Hij heeft president Ronald Venetiaan en Assemblee-voorzitter Paul Somohardjo het boek aangeboden. Hierin stelt hij ook dat de roep om eenheid aanwezig is maar dat er te veel politieke belangen zijn die zulks onmogelijk maken. De president zei dat hij zelf ook heeft meegemaakt hoe de Javanen zich hebben ontwikkeld en dat hij het boek zal bestuderen. Assemblee-voorzitter Paul Somohardjo vindt het heel belangrijk dat de geschiedenis voor het nageslacht wordt vastgelegd. Hij is blij met de politieke bundel en hoopt dat er meer mensen zullen zijn die de historie vastleggen.

Onderzoek naar mishandeling zwervers

De regering zal een onderzoek instellen naar de recente mishandeling van zwervers. Er zijn gevallen gemeld waarbij zwervers ernstig mishandeld zijn en de daders zijn tot nu toe onbekend. In het parlement vroeg het lid Rabindre Parmessar hoe de regering hiermee omgaat. Hij zei dat zwervers de sociale situatie in een land weerspiegelen en dat de meeste vallen in de categorie van psychiatrische patienten. De president heeft na deze opmerking het beleid van de regering op dit stuk duidelijk gemaakt. Hij zei dat deze voorvallen een slechte indruk weergeven van onze gemeenschap in het buitenland. Er zal een grondig onderzoek gedaan moeten worden om dit probleem op te lossen. De president zegt dat de regering de nodige voorzieningen zal treffen en roept alle instanties op hun medewerking te verlenen. Hij benadrukte dat dit niet de manier is waarop de regering wenst om te gaan met zwervers. 

Zorgen over familie in Libanon

Surinamers van Libanese afkomst maken zich zorgen over hun familie in Libanon. Op dit moment zijn er geen Surinamers meer in Libanon, zegt de Libanese honorair consul, Antoine Frangie. Hij reist regelmatig naar Libanon en is goed op de hoogte van de huidige situatie. Sinds de strijd tussen Hezbollah en Israel begon zijn er 900 slachtoffers gevallen en meer dan 3600 mensen gewond. De meeste Surinamers van Libanese afkomst hebben veel familie in Libanon. Elke dag worden de nieuwsberichten gevolgd en men hoopt dat er gauw vrede komt. Voor mensen die uit het gebied vluchten, is er genoeg opvang. Er zijn hulpposten langs de zuidelijke grens opgezet om vluchtelingen van water en voeding te voorzien. Scholen en leegstaande huizen zijn de enige onderkomens die de mensen nu hebben. Frangie en vele van zijn landgenoten hopen, dat Libanon weer opgebouwd kan worden.

Brandstofprijs naar boven bijgesteld

De brandstofprijs wordt naar boven bijgesteld. Een liter diesel zal SRD 2,78 kosten, unleaded SRD 3,13 en super unleaded SRD 3,18. De brandstofprijs is met ruim 2 tot 3 procent verhoogd. Vanaf vorig jaar september schommelt de brandstofprijs. De verhoging bracht een economische schok teweeg, waardoor de agrarische sector, het binnenland en ambtenaren een compensatie kregen. Minister Clifford Marica van Handel en Industrie heeft dit gezegd op een persconferentie. Minister Marica verwacht dat de brandstofprijs steeds zal blijven stijgen, zolang er geen verandering komt in de situatie in het Midden-Oosten. Vorige maand bereikte de stijging van de olieprijs een record op de wereldmarkt. De prijs per barrel was 77,60 Amerikaanse dollar. De bewindsman zei ook dat een team is aangewezen bestaande uit de ministeries van Handel en Industrie, Financien en Natuurlijke Hulpronnen. Het team moet de prijsontwikkeling blijven volgen en wat de effecten op de samenleving zijn. Het team moet modellen presenteren over hoe eventuele effecten opgevangen kunnen worden. De bewindsman roept de samenleving op extra zuinig te zijn met brandstof.

 

      12 Augustus 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.