:: Nieuws

Nieuwsdienst van de ASD: Actieforum voor Socialisme en Democratie, 23 januari 2007.

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Iedere week het laatse nieuws rechtstreeks uit Suriname!

Grensconflict Suriname –Guyana een kwalijke koloniale erfenis

Uit vrees militair te moeten interveniëren heeft Nederland de toenmalige premier van Suriname, Johan Adolf Pengel   vanaf 1966 gewaarschuwd om het grensconflict met het   onafhankelijke Guyana niet met geweld op te lossen. Op 23 juni 1966 vond er overleg tussen Suriname en Guyana plaats in London. In 1968, na de rassenrellen in Guyana (voorjaar 1966), laaide de grenskwestie weer op. Bij een gewapend conflict zouden Nederlandse soldaten moeten vechten. Het Surinaams/Nederlandse leger bestond uit 800- 1000 manschappen, die niet toegerust waren voor een minioorlog, waarmee Suriname wel dreigde. Er   heeft tussen de Nederlandse regering   en de Britse in 1966 overleg   plaatsgevonden. In een gesprek op 20 april van dat jaar met de   toenmalige Britse ondersecretaris van Buitenlandse zaken mister Watson, heeft minister J. Luns van buitenlandse zaken de Surinaamse claim op het zogenaamde betwiste gebied bevestigd. Nederland heeft met Engeland contacten onderhouden   m.b.t. de definitieve regeling van het grensprobleem, maar dit huiswerk nooit afgemaakt.Pengel (NPS) was tegenstander van internationale arbitrage - VN en/of het internationaal gerechtshof.- en zei reeds in1966: “Mijn partij staat al jaren op zelfstandige behartiging van zaken die Suriname raken. Ik weet zeker dat minister Luns het er helemaal mee eens is, dat wij rechtstreeks met Guyana gaan praten”. Suriname heeft op een later tijdstip een grenscommissie ingesteld o.l.v. Dr. Ir. F. Essed, maar door gebrek aan politieke duidelijkheid en ideologische scherpte, bleef het grensconflict een slepend probleem. Na de onafhankelijkheid van Suriname (1975)  kon Nederland opgelucht adem halen geen verantwoording meer te dragen voor een adequate  eindoplossing.

Diamanten, zeldzame flora en fauna

In het zuidwesten van Suriname is er een driehoekig stuk land met de punt naar het Noorden, uitmondend in de Corantijn grensrivier; drie graden noorderbreedte. Het gebied – 14000 vierkante kilometer - beslaat ongeveer 1/10 van Suriname, dat is ongeveer de helft van de oppervlakte van Nederland.De zuidgrens van deze lap grond,wordt evenals de zuidgrens van Suriname en Guyana gevormd door het Acaraigebergte. Het is een oorspronkelijk onbewoond gebied, waar wellicht alleen zo nu en dan   nomadische inheemse stammen – de rechtmatige eigenaren - door heen   waden op zoek naar voedsel. De inheemse gemeenschap is tot nog toe   geheel buiten deze discussie gesloten door alle partijen. Er zijn in dit gebied volgens Guyanees bodemonderzoek, veel bodemschatten w.o. diamanten   en zeldzame dier en plantensoorten. Vanuit topografisch/hydrologisch gezichtspunt levert het gehele gebied water aan de Corantijn grensrivier die van hoog naar laag, naar het Noorden stroomt. De Guyanezen erkennen dat de Corantijnrivier van Suriname is. Dus zal de aardwetenschap de doorslag geven geëffectueerd door politieke beheersdaden.

De twist

De vraag stellen is haar beantwoorden. De partijen in deze uitzichtloze   grensruzie - de landen die aan het gebied grenzen en de voormalige  Europese bezetters – zijn: Guyana, Suriname, Brazilie, Nederland (het Koninkrijk der Nederlanden), en Engeland (het Verenigd Koninkrijk). Zonder gezamenlijk overleg met deze de jure betrokken partijen op bilateraal niveau, is internationale arbitrage ondenkbaar. De uiteindelijke uitkomst ligt bij  de politici van Suriname en Guyana, omdat deze landen welke eindoplossing dan ook zullen moeten aanvaarden als twee soevereine staten. Het probleem kent minstens 5 verschillende benaderingswijzen, die elk apart een ander licht doen schijnen op het vraagstuk. De juristen trekken de probleemoplossing naar zich toe terwijl juist de Surinaamse jurisdictie in velerlei opzicht een gatenkaas is (1). De empirische argumentatie van juristen is het minst wetenschappelijk en dus niet waterdicht. Het historische gezichtspunt legt de nadruk op overeenkomsten tussen de voormalige koloniale eigenaren vanaf het begin van de negentiende eeuw (2). Deze landen waren voortdurend met elkaar in oorlog en gebruikten de overzeesche gebieden als wisselgeld bij onderhandelingen. De aardwetenschappelijke benadering - een compilatie van geografisch (satellietmetingen),geologische, hydrologische, topografische, meteorologische argumenten - geeft duidelijk aan dat de voormalige Europese bezetters op grond van verkeerde criteria (assumpties) een grensovereenkomst met elkaar zijn aangegaan (3). Vandaag de dag blijken de toenmalige wetenschappelijke vooronderstellingen over de loop van de Corantijn onjuist. En dan is zijn er  nog behalve de machtspolitieke en militaire (4) factoren die uiteindelijk de knoop doorhakken de bevolking (de occupatie door beheerders) (5) in wiens naam er volkenrechtelijk getwist wordt. De wiskunde leraar Venetiaan is minder geïnteresseerd in het goede antwoord van  ingewikkelde som. Hij overwaardeert de formele procedures.. Maar politiek is iets anders daar telt alleen het resultaat. De regie over de oplossing mag ons volk nooit uit handen geven. Daarom stelt Actieforum voor Socialisme en Democratie zich op het standpunt dat het grensprobleem uitsluitend bilateraal en uiteindelijk politiek opgelost dient te worden. Pengel (NPS) deed de eerste stap in de goede richting door een signaal af te geven dat de Surinaamse absentie- hij noemde het zelfbeheersing - versus   de Guyanese bezetting niet mag worden geïnterpreteerd als wie zwijgt stemt toe. Hij lanceerde de mogelijke geweldoptie, om zijn positie (beperkt door het Statuut van 1954) te overbluffen. Aangezien de Portugezen, Spanjaarden, Engelsen vooraf aan de Nederlanders de Guyana’s bezet hadden en Berbice vroeger Nederlands was zijn de juridische en historische argumenten niet waterdicht en verwarrend voor Suriname. Het is tegen deze achtergrond te begrijpen waarom de Guyanezen zoveel vertrouwen hebben in de geschiedenis en in internationale arbitrage. De ASD is niet geïnteresseerd in die uitkomst.  

  Actieforum voor Socialisme en Democratie (ASD)

Inlichtingen: 08863684 (Overman), 08769070 (Satish Baldewsingh),  08678897 (Winston de Ramdamie), 547080 (secretariaat).

 

      © Januari 2007 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.