:: Nieuws

Nieuwsdienst van de ASD: Actieforum voor Socialisme en Democratie, 05 maart 2007.

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Iedere week het laatse nieuws rechtstreeks uit Suriname!

De 25 februari beweging is ontspoord maar de rails zijn er nog. Inlichtingendiensten ondermijnden de progressieve linkse beweging Deel 1.

        Door:  Ludwich van Mulier

De Surinaamse geschiedenis is fundamenteel veranderd vanaf 25 februari 1980, merkwaardig genoeg voornamelijk door toedoen van Nederland. In het jubileumboek van de Algemene Federatie van Militair Personeel, 'Noch noodig noch gewenscht' (Delft, 1998), wordt met geen woord gerept over Suriname. Het boek gaat over de herdenking van honderd jaar (1898-1998) vakbond voor militairen. Lou van Anholt, president van 'Ons belang' (1966-1982), zegt over de soldatenvakbond dat 'Ons Belang' een neutrale bond was met een mank pootje naar links. De Surinaamse militaire vakbond geniet de twijfelachtige eer, in navolging van hun Nederlandse collega’s, de fakkel van de revolutie te hebben aangestoken. Van conservatief Suriname, christelijke kerken, koloniaal Nederland tot progressief links Suriname werd de staatsgreep toegejuicht en bejubeld. Twee politieke partijen waren ronduit tegenstanders. De NPS de conservatief onttroonde partij van politiek leider Henck Arron en de linkse Volkspartij van Ruben Lie Paw Sam. Het nieuwe machtscentrum was zeer onduidelijk, zonder politieke ideologie en te karakteriseren als nationalistisch en pragmatisch militaristisch. Het pragmatische werd  aanvankelijk ingevuld door de kaderleden van de PALU die niets van de Cuba-lijn, wilden weten  maar wel politiek konden coachen.

Dat 'Linkse'pootje van de Nederlandse militaire vakbond, kreeg in Suriname grotere proporties vanwege de kwantitatieve meerderheid van jongeren en de ideologische steun van de progressief linkse stroming.

Ondermijning linkse koers en “lekkende” informanten

Vanaf 1980 zijn de inlichtingendiensten van Nederland (CID/LAMID)en de Verenigde Staten van Amerika (CIA/DEA) bezig met de grote opdracht om Suriname buiten de invloedssfeer van het linkse progressieve socialisme in Latijns Amerika te houden. De Nederlandse inlichtingendiensten werkten aanvankelijk samen met Bouterse (een adept van Kolonel Valk) die een 'neutrale' koers volgde. Bouterse zelf verwoordde zijn politiek opportunisme met de woorden dat militairen 'Links'-'rechts' marcheren. De Amerikaanse inlichtingendiensten volgden een eigen koers m.b.t. Suriname en infiltreerden in de militaire top via Roy Horb en zijn adviseurs binnen de NPS. Met het gevangen nemen van onschuldige linkse militairen en burgers en daarna een verzoening en gelijktijdig  geheim overleg met de oude politiek (1981/1982) kwam de zig zag politiek van de militaire leiding duidelijk tot uiting. De inlichtingendiensten van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika wilden af van  Bouterse, nadat zij gretig gebruik gemaakt hadden van zijn diensten. De geďsoleerde VHP  trachtte via militair  Rambocus op 11 maart 1982 middels een coup, die mislukte, de Amerikanen en de Nederlanders de pas af te snijden. De Amerikaanse inlichtingendienst verbaasde zich over het feit dat de Nederlandse inlichtingendienst vooraf aan de decembermoorden (8 december 1982) reeds over een dodenlijst beschikten met 23 (waarvan 15 werkelijk vermoord zijn) namen. Keerveld, die de NPS wilde overnemen,beschikte in 1981 reeds over een CIA-dodenlijst (de kop van de linkse beweging + de NMR). De rechterlijke macht die beschikte over CIA informatie, benoemde de vrijgesproken Rambocus tot held van de democratie in november 1982. Het door de  rechterlijke uitspraken aangetaste rechtsgevoel van de bevolking verklaarde de militairen vogelvrij. De 'mol' Derby (C47/SPA), wist af van de CIA plannen, zat in meerdere kampen en speelde informatie door aan de militaire leiding. Somohardjo (Bevrijdingsraad/Nederland) , Kasantaroeno (Afrika), Roy Bottse (Antillen), Michael van Rey (CIA/CID), Chin A Sen, overlegden met de inlichtingendiensten over interventieopties. Het jaar 1982 was het jaar van het offensief van de conservatieve buitenlandse inlichtingendiensten om de militairen weer in de kazerne te krijgen, desnoods met geweld.

De neokoloniale rechterlijke macht, die eerst had meegewerkt via mr. Lachmon (VHP) om de staatsgreep te legitimeren (amnestie voor de plegers), veroorzaakte samen met de inlichtingendiensten in november 1982 bewust een gezagscrisis in het land.Er heeft nooit een eerlijke discussie plaatsgehad over het hoe en waarom van alle gebeurtenissen in 1982. Ons beschaafde Surinaamse volk heeft het recht op waarheidsvinding m.b.t. alle Surinamers die gestorven zijn in onze geschiedenis. Het morele, ethische, en humane grondrecht op de waarheid, daar moet elke burger zich aan onderwerpen.  Ons Justitiële apparaat op zich, Nederland als politieke factor, Bouterse, de inlichtingendiensten met hun spionage en contraspionage-informanten,  komen hier niet onderuit. Wanneer wij precies weten wat er gebeurd is kunnen we het proces starten naar de schuldvraag. Wanneer de schuldigen bekend zijn volgt het proces van oordelen en veroordelen, daaropvolgend de strafmaat. De conservatieve gekrenkte neokoloniale instituten hebben met medewerking van sommige media, Bouterse al veroordeeld. Op ondemocratische slinkse wijze doet men alsof het er nu om gaat de ‘ beul’  te straffen. Maar ook bij het bestraffen van eventuele onrechtmatige daden staat de vraag centraal welk doel er gediend wordt met een eventuele straf. Wordt de samenleving  of de betrokkene er beter van? Vaststaat dat inlichtingendiensten o.a. KGB (Regionale bongenoten), CIA/FBI, CID/LAMID-'Suriname-Desk', een groot aandeel hebben gehad in de tragedies in 1982, en onervaren naďeve Surinamers van links en rechts door verkeerde informatie tegen elkaar hebben opgezet. In de geraadpleegde Amerikaans /Nederlandse literatuurbronnen beroepen vaklui zich op de amateuristische spontaniteit van de geweldsuitbarsting in Suriname. Het ligt aan de verstandige autoriteiten in Suriname of wij de onderlinge strijdbijl gaan begraven of als wij 'Bijltjesdag' gaan invoeren en verheffen tot zichzelf permanent repeterende stupiditeit (wordt vervolgd).

Inlichtingen: 08863684 (Overman), 08769070 (Satish Baldewsingh),  08678897 (Winston de Ramdamie), 547080 (secretariaat).

 

      © Maart 2007 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.