:: Nieuws

Nieuwsdienst van de ASD: Actieforum voor Socialisme en Democratie, 3 april 2007.

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Iedere week het laatse nieuws rechtstreeks uit Suriname!

Het volk beslist; geen Nationaal kabinet, wel referendum voor waarheidscommissie

Beschavingsnormen in  Suriname vereisen respect voor de grondwet 

De ongenuanceerde roep om een nationaal kabinet is in feite het niet accepteren van de jurisdictie van de regering Venetiaan III. De regering Venetiaan is wettig gekozen. Bouterse (NDP) heeft zichzelf buiten spel gezet. De IDOS opiniepeiling, waarbij uitkwam dat het volk de regering afwijst, geeft aan dat er wel degelijk wat aan de hand is in Suriname. Er is dus een grote druk op deze regering om orde op zaken te stellen. Anderzijds faalt de oppositie en wordt de NDP-er Bouterse door onredelijke, op zijn persoon gemunte juridische machinaties, uitgelokt daden te stellen. Dus draait de NDP- machine met bedenkelijke adviseurs, op volle toeren;amnestiewet, nationaal kabinet, etc. De regering heeft weinig krediet, noch volkssteun, om een verdienstelijke (doch ook falende)  zoon van Suriname aan de schandpaal te nagelen en op te sluiten. Kortom: “Spanningen in het land”. De tijd is rijp voor een nationaal referendum dat uitgevoerd wordt door de onafhankelijke kiescommissie. Vervroegde verkiezingen houden is het enige legale redmiddel om politieke rust in het land te krijgen. Urgente ingrepen, begeleid door wijze Surinamers, de staatsraad en een door de president te benoemen bijzondere “Ad hoc”-commissie van deskundigen met maatschappelijk draagvlak, dienen de stem van het volk te laten bepalen hoe Suriname de dreigende rampen kan voorkomen. Er staan vreselijke dingen te gebeuren in Suriname.

Surinaamse beschaving en wetgeving

Bij het opbouwen van de postkoloniale staat Suriname, zijn wij allen verantwoordelijk voor wat we ons zelf aandoen. We kiezen onze eigen leiders, staatsvorm, bestuurlijke en wetgevende instituten, die geacht worden het maatschappelijke verkeer aan regels te onderwerpen in het belang van veiligheid, welvaart en welzijn voor alle Surinamers en ingezetenen. Als we de regels die we ons zelf opleggen, ondergraven, juist op momenten waarop zij hun werk moeten doen, schaadt dat onze normen en waarden. In landen met een fragiele staatsstructuur slaagt het staatsgezag er niet in het individuele geweld te beteugelen. Corruptie is ook een vorm van het negeren van eerlijke normen en waarden. In andere  landen wordt een verkiezingsuitslag niet geaccepteerd door de verliezers, die sociale onrust aanmoedigen en de nieuwe  regering boycotten. Fundamentele waarden zoals het sociaal verdelen van de grond, eerbied tonen voor “de eigendom”, vooral de intellectuele eigendom en de allodiale eigendom zijn verstoord. De politiek, de rechterlijke macht, die geacht worden het volksbelang te verdedigen falen ernstig. Bouterse heeft gelijk als hij de rechterlijke macht in Suriname wantrouwt omdat die nog niet bewezen heeft (door de geconcordeerde Nederlandse wetgeving) een Surinaams rechtsgevoel te vertolken. Maar hij heeft ongelijk als hij zich boven de wet stelt en doet alsof wetten en regels niet voor hem gelden. Daar is het parlement voor, om veranderingen aan te brengen, maatschappelijke discussies aan te gaan over ons rechtssysteem en verouderd justitieel apparaat. Het niet benutten van het parlementaire podium door de NDP toont de onkunde van Bouterse als politicus, binnen een beschaving van afspraken en morele grenzen aan gedrag. Het kan een symptoom zijn van het gegeven dat de informele economie regeert met een bijbehorend troebel circuit van uitvoerders en handlangers. De informele economie verenigt regering en oppositie, maar brengt daardoor  de positie van de uitvoerders minister Santokhi (Justitie/Politie) en president Venetiaan in gevaar.

Koloniaal scenario om de NPS te elimineren.

De VHP- een koloniaal scenario volgend - heeft belang bij het ondergraven van de macht van de NPS. We zien nu ook dat er binnen de regeercoalitie een front gevormd wordt tegen de NPS. De Amafo- kwestie (corruptie van een regeringsfunctionaris) heeft aan het licht gebracht dat de NPS, met Venetiaan als boegbeeld van een schone politiek, geïsoleerd staat. Het talmen van Venetiaan om besluiten te nemen heeft te maken met het zoeken van de balans tussen zijn “schoon” imago en de corruptie binnen zijn regeerploeg. Koloniale krachten in Suriname wantrouwen de NPS- als Afro-Surinaamse exponent -  m.b.t. daadkracht om een Afro-Surinamer op te offeren.  Deze Amerikaans/Europese duistere krachten rekenen op de zakelijke conservatieve VHP om de leiding te nemen in een nieuwe status-quo die na de komende  chaos zal moeten verrijzen. Maar in het kamp van de VHP is er grote verdeeldheid. De VHP- vernieuwingsbeweging erkent het leiderschap van de huidige voorzitter niet. Een vitaal deel oud-VHP-ers zit nu bij de NDP en kiezen voor het harmonie model, omdat economische belangen op het spel staan vooral in de rijstsector. De roep om een nationaal kabinet in te stellen is ondemocratisch en komt uit die economische hoek  en uit de hoek van diegenen die weinig kansen zien aan de volgende verkiezingen mee te doen en diegenen die weinig kansen hebben om nu een verkiezing te winnen. Wanneer vigerende gezagsstructuren (president, parlement, rechterlijke macht ) ontoereikend blijken de orde te handhaven, is het gebruikelijk het volk in directe zin te betrekken bij de besluitvorming. Het openbaar ministerie in Suriname is niet van alle smetten vrij en vertolkt noch minder het Surinaamse rechtsgevoel. Hiermede – het ontkennen van de oprechtheid en legitimiteit van de op handen zijnde berechting van zijn persoon- heeft Bouterse wel een punt als hij in naam van de overlevingscultuur van de informele economie, doet wat de regering nalaat;“Luisteren, en handelen  naar de stem van het volk”. In het buitenland is er al leedvermaak over hoe straks Surinamers een on-Surinaamse “Bijltjesdag” gaan uitvoeren, om subsidiegevers te behagen.

 (Ludwich van Mulier, Nijmegen/Paramaribo, 3 april 2007).

 

      © April 2007 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.